Hlavní obsah

go out

Vyskytuje se v

light: odpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnoutgo out like a light

window: padnout, zhatit (se), zhroutit se plánygo out (of) the window

existence: zaniknout, přestat existovatpass/go out of existence

fashion: přijít do/vyjít z módycome into/go out of fashion

meal: jít se najíst do restaurace ap.go out for a meal

out: zhasnout, přestat svítit světla, vyhasnout, uhasnout oheňgo out

jít: jít na pivogo for a beer, BrE go (out) for a pint

společnost: jít do společnostigo out

vyjít: vyjít z módygo out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of date

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

lov: jít na lovgo (out) hunting

pozhasínat: Světla pozhasínala.The lights went out.

spolu: Chodíme spolu. partneřiWe're going out together/dating.

vzduch: jít na vzduchgo out to get some fresh air

zhasnout: Světla zhasla.The lights went out.

žrát: To auto hrozně žere.The car is a (real) gas guzzler., The car drinks petrol like it's going out of fashion.

go: (sou)cítím s nímmy heart/sympathy goes out to him