Hlavní obsah

chtít se

Nedokonavé sloveso

  • co feel like doing sth(cítit potřebu) feel an urge, be inclined to do sth(mít náladu) be in the mood to do sthNechce se mi jít ven.I don't feel like going out.Chce se mi spát.I feel sleepy.Chce se mi na záchod.I have to go (to the bathroom).

Vyskytuje se v

omluvit se: Chci se za dnešek omluvit.I want to apologize for today.

soudit se: Chce se s nimi soudit o miliony.She wants to sue them for millions.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

vyjádřit se: Nechtěla se k tomu vyjádřit.She refused to comment on that.

zvracet: Chce se mi zvracet.I feel sick.

like: mít chuť, chtít se co komufeel like doing sth

come over: Nechceš se stavit ke mně?Why don't you come over?

reluctant: Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.He was reluctant to help.

see: Chce s tebou mluvit šéf., Máš jít za šéfem.The boss wants to see you.

vendetta: chtít se (po)mstít komuhave a vendetta against sb

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.