Hlavní obsah

effort [ˈefət]

Podstatné jméno

  1. to do sth úsilí, snaha udělat comake an effort, make efforts to do sthsnažit se, usilovat o comake no effort to do sthnesnažit se udělat co
  2. námaha, vypětí (sil), obtíž
  3. snahy organizovaná činnostpeace effort(s)mírové snahy

Podstatné jméno

  1. make the effort to do sth přemoci se a, donutit se udělat co

Vyskytuje se v

spare: maximálně se snažit, udělat vše možnéspare no effort in doing sth

concentrate: soustředit své úsilí k dosažení čehoconcentrate one's effort (up)on sth

decentralization: decentralizační snahydecentralization efforts

muscular: svalové vypětímuscular effort

peacemaking: mírové snahy, snahy o udržení mírupeacemaking efforts

put: vložit více úsilí do čeho, více se snažit v čemput more effort into sth

redouble: zvýšit úsilí, přidat v práci ap.redouble one's efforts

avail: Všechno jeho snažení bylo zbytečné.All his efforts were to no avail.

every: Vynakládal veškeré úsilí.He was making every effort.

much: bez většího úsilíwithout much effort

some: Dalo to dost námahy.It took some effort.

námaha: bez námahyeffortlessly, without effort, snadno with ease

přičinění: vlastním přičiněnímby one's own efforts

síla: společnými silamiby joint efforts, společně jointly, v součinnosti collaboratively

snaha: marná snahavain effort

snažit se: snažit se ze všech sildo one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwards

úsilí: vynakládat/vyvíjet úsilí k čemumake efforts to do sth

usmíření: snahy o usmíření válčících ap.peacemaking efforts

vyvíjet: vyvíjet úsilímake (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osf

vložit: Vložil jsem do toho veškeré úsilí.I put all my effort into it.

vynaložit: vynaložit veškeré úsilí k čemumake every effort to do sth

vyvinout: vyvinout úsilímake an effort

zamířit: zamířit své snahy kamdirect one's efforts to sth

zvýšit: Zvýšili své úsilí ...They stepped up their efforts ...

effort: přemoci se a, donutit se udělat comake the effort to do sth