Hlavní obsah

avail [əˈveɪl]

Sloveso

Vyskytuje se v

příležitost: use the opportunity, avail osf of the opportunityvyužít příležitosti

cena: It is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.To nemá cenu. je to zbytečné

avail: All his efforts were to no avail.Všechno jeho snažení bylo zbytečné.