Hlavní obsah

attempt [əˈtempt]

Sloveso

  • (to do) sth pokusit se o co obtížného, mimořádného ap.

Podstatné jméno

  • to do sth pokus o co často bezúspěšnýmake an attempt to do sthpokusit se o cocoup attemptpokus o převrat

Vyskytuje se v

attempted: práv. attempted murder/rapepokus o vraždu/znásilnění

burglary: práv. attempted burglarypokus o vloupání

escape: escape attemptpokus o útěk

faint: make a faint attempt at sthučinit chabý pokus o co

suicide: attempted suicidepokus o sebevraždu

target: attempts on/off targetstřely na/mimo branku

unsuccessful: unsuccessful attemptneúspěšný pokus

numerous: Despite numerous attempts...I přes mnohé pokusy...

successful: the most successful attemptnejúspěšnější pokus

pokus: make an attempt to do sthučinit pokus o co

převrat: coup attemptpokus o převrat

útěk: attempt to/attempted escape, escape attemptpokus o útěk

znásilnění: attempted rapepráv. pokus o znásilnění

atentát: make an attempt on sb's life, a zabít assassinate sbspáchat atentát na koho

podařený: successful attemptpodařený pokus

pokusit se: He attempted to escape.Pokusil se o útěk.

vytrvalý: persistent attemptsvytrvalé pokusy

záchrana: rescue attemptpokus o záchranu

zbytečný: vain attemptszbytečné pokusy

attempt: make an attempt to do sthpokusit se o co