Hlavní obsah

effort [ˈefət]

Podstatné jméno

  1. to do sth úsilí, snaha udělat comake an effort, make efforts to do sthsnažit se, usilovat o comake no effort to do sthnesnažit se udělat co
  2. námaha, vypětí (sil), obtíž
  3. snahy organizovaná činnostpeace effort(s)mírové snahy

Podstatné jméno

  1. make the effort to do sth přemoci se a, donutit se udělat co

Vyskytuje se v

spare: spare no effort in doing sthmaximálně se snažit, udělat vše možné

concentrate: concentrate one's effort (up)on sthsoustředit své úsilí k dosažení čeho

decentralization: decentralization effortsdecentralizační snahy

muscular: muscular effortsvalové vypětí

peacemaking: peacemaking effortsmírové snahy, snahy o udržení míru

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

redouble: redouble one's effortszvýšit úsilí, přidat v práci ap.

avail: All his efforts were to no avail.Všechno jeho snažení bylo zbytečné.

every: He was making every effort.Vynakládal veškeré úsilí.

much: without much effortbez většího úsilí

some: It took some effort.Dalo to dost námahy.

námaha: effortlessly, without effort, snadno with easebez námahy

přičinění: by one's own effortsvlastním přičiněním

síla: by joint efforts, společně jointly, v součinnosti collaborativelyspolečnými silami

snaha: vain effortmarná snaha

snažit se: do one's best, give it one's best shot, spare no effort, někomu vyhovět lean over backwardssnažit se ze všech sil

úsilí: make efforts to do sthvynakládat/vyvíjet úsilí k čemu

usmíření: peacemaking effortssnahy o usmíření válčících ap.

vyvíjet: make (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osfvyvíjet úsilí

vložit: I put all my effort into it.Vložil jsem do toho veškeré úsilí.

vynaložit: make every effort to do sthvynaložit veškeré úsilí k čemu

vyvinout: make an effortvyvinout úsilí

zamířit: direct one's efforts to sthzamířit své snahy kam

zvýšit: They stepped up their efforts ...Zvýšili své úsilí ...

effort: make the effort to do sthpřemoci se a, donutit se udělat co