Hlavní obsah

effort [ˈefət]

Podstatné jméno

  1. to do sth úsilí, snaha udělat comake an effort, make efforts to do sthsnažit se, usilovat o comake no effort to do sthnesnažit se udělat co
  2. námaha, vypětí (sil), obtíž
  3. snahy organizovaná činnostpeace effort(s)mírové snahy

Podstatné jméno

  1. make the effort to do sth přemoci se a, donutit se udělat co

Vyskytuje se v

spare: spare no effort in doing sthmaximálně se snažit, udělat vše možné

concentrate: concentrate one's effort (up)on sthsoustředit své úsilí k dosažení čeho

decentralization: decentralization effortsdecentralizační snahy

muscular: muscular effortsvalové vypětí

peacemaking: peacemaking effortsmírové snahy, snahy o udržení míru

put: put more effort into sthvložit více úsilí do čeho, více se snažit v čem

redouble: redouble one's effortszvýšit úsilí, přidat v práci ap.

avail: All his efforts were to no avail.Všechno jeho snažení bylo zbytečné.

every: He was making every effort.Vynakládal veškeré úsilí.

much: without much effortbez většího úsilí

some: It took some effort.Dalo to dost námahy.

námaha: bez námahyeffortlessly, without effort, snadno with ease

námaha: nelitovat námahy velice se snažitspare no effort

přičinění: vlastním přičiněnímby one's own efforts

síla: společnými silamiby joint efforts, společně jointly, v součinnosti collaboratively

snaha: marná snahavain effort

snažit se: snažit se ze všech sildo one's best, give it one's best shot, spare no effort

úsilí: vynakládat/vyvíjet úsilí k čemumake efforts to do sth

usmíření: snahy o usmíření válčících ap.peacemaking efforts

vyvíjet: vyvíjet úsilímake (an) effort, try hard, strain, do one's best, namáhat se exert osf

námaha: Nestojí to za tu námahu.It is not worth the effort.

snaha: ve snaze o coin an effort, trying to do sth

úsilí: dosáhnout čeho s co nejmenším úsilímachieve sth with minimum effort

vložit: Vložil jsem do toho veškeré úsilí.I put all my effort into it.

vynaložit: vynaložit veškeré úsilí k čemumake every effort to do sth

vyvinout: vyvinout úsilímake an effort

zamířit: zamířit své snahy kamdirect one's efforts to sth

zvýšit: Zvýšili své úsilí ...They stepped up their efforts ...