Hlavní obsah

security [sɪˈkjʊərɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. bezpečnost, zabezpečení, ostraha vězení ap.public securityveřejná bezpečnostsecurity checkbezpečnostní kontrola při vstupu ap.security forcesbezpečnostní složky státu, bezpečnostní jednotky v oblasti občanské války ap.security vanobrněný vůz pro přepravu peněz ap.top security prisonvěznice s maximální ostrahou
  2. záruka, zajištění, zástava pohledávky věřiteli ap.stand security for sb/sthzaručit se za koho/co, ručit za co půjčku ap.ekon. security depositkauce při nájmu bytu ap., záruční vklad makléři ap.
  3. securities cenné papíry akcie, obligace ap.hl. v množném číslegovernment securitiesvládní cenné papírymarketable securitiesobchodovatelné cenné papíryheritable securitydědičný cenný papír

Vyskytuje se v

security: cenné papíry akcie, obligace ap.securities

bearer: cenný papír na doručiteleekon. bearer security

clearance: bezpečnostní prověrkasecurity clearance

department: Ministerstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečeníBrE Department of Health and Social Security

false: ukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečígive sb a false sense of security

gilt-edged: prvotřídní cenné papíry vydané či zaručené vládouekon. gilt-edged securities

guard: bezpečnostní stráž, ochrankasecurity guard

homeland: vnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismuhomeland security

livelihood: existenční jistota, jisté živobytísecurity of livelihood

maximum: věznice s nejvyšší ostrahoumaximum security prison

prison: věznice s maximální ostrahoutop security prison

cenný: ekon. cenné papírysecurities, akciové stocks (and shares)

podpora: sociální podporasocial security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistance

služba: bezpečnostní službasecurity service

sociální: sociální dávkysocial (security) benefits

ukolébat se: nechat se ukolébatbe lulled (into a false sense of security) by sth

zabezpečení: důchodové/sociální zabezpečenípension/social security scheme

zámek: bezpečnostní zámeksecurity lock

obchodovat: ekon. obchodovat s cennými papírytrade in securities