Hlavní obsah

security [sɪˈkjʊərɪtɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. bezpečnost, zabezpečení, ostraha vězení ap.public securityveřejná bezpečnostsecurity checkbezpečnostní kontrola při vstupu ap.security vanobrněný vůz pro přepravu peněz ap.top security prisonvěznice s maximální ostrahou
  2. záruka, zajištění, zástava pohledávky věřiteli ap.stand security for sbzaručit se za kohoekon. security depositzáruční vklad, kauce makléři ap.
  3. securities cenné papíry akcie, obligace ap.hl. v množném číslegovernment securitiesvládní cenné papírymarketable securitiesobchodovatelné cenné papíryheritable securitydědičný cenný papír

Vyskytuje se v

security: securitiescenné papíry akcie, obligace ap.

bearer: ekon. bearer securitycenný papír na doručitele

clearance: security clearancebezpečnostní prověrka

department: BrE Department of Health and Social SecurityMinisterstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení

false: give sb a false sense of securityukolébat koho, dát komu falešný pocit bezpečí

gilt-edged: ekon. gilt-edged securitiesprvotřídní cenné papíry vydané či zaručené vládou

guard: security guardbezpečnostní stráž, ochranka

homeland: homeland securityvnitřní bezpečnost (státu) hl. proti terorismu

livelihood: security of livelihoodexistenční jistota, jisté živobytí

maximum: maximum security prisonvěznice s nejvyšší ostrahou

prison: top security prisonvěznice s maximální ostrahou