Hlavní obsah

social security

Vyskytuje se v

department: BrE Department of Health and Social SecurityMinisterstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení

podpora: social security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistancesociální podpora

sociální: social (security) benefitssociální dávky

zabezpečení: pension/social security schemedůchodové/sociální zabezpečení