Hlavní obsah

social [ˈsəʊʃəl]

Přídavné jméno

  • společenský, sociálnísocial networkssociální sítěsocial stratificationsociální rozvrstvenípřen. social evilneduh společnosti zločinnost ap., prostitucesocial exclusionsociální vyloučení, vyloučení ze společnostisocial impact assessment SIAhodnocení sociálních dopadůsocial statusspolečenské postavení

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

climber: (social) climberkariérista

social science: social sciencesspolečenské/sociální vědy

welfare: (social) welfaresociální zabezpečení

activity: social activitiesspolečenské aktivity

cohesion: social cohesionsoudržnost společnosti

department: BrE Department of Health and Social SecurityMinisterstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení

fabric: social fabricsociální struktura

function: social functionspolečenská akce

hierarchy: social hierarchyspolečenská hierarchie

intercourse: social intercoursespolečenský styk

media: social mediasociální média

scale: social scalespolečenský žebříček

science: social sciencesspolečenské vědy

scientist: social scientistsociolog

social: social networkssociální sítě

inequality: social inequalitiessociální nerovnosti

péče: social caresociální péče

podpora: social security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistancesociální podpora

síť: social networkssociální sítě

skupina: religious/social groupnáboženská/společenská skupina

sociální: social sciencessociální vědy

společenský: social classspolečenská třída

status: social statussociální status

styk: social intercoursespolečenský styk

událost: social eventspolečenská událost akce

věda: natural/social sciencespřírodní/společenské vědy

výhoda: social benefits, zaměstnanecké employee benefits, mimoplatové fringe benefitssociální výhody

zabezpečení: pension/social security schemedůchodové/sociální zabezpečení

žebříček: social ladder/scalespolečenský žebříček

postavení: have a high social status/rankmít vysoké společenské postavení

řád: social orderspolečenský řád

uspořádání: social organizationspolečenské uspořádání

lev: party animal, světácký man about town, povaleč lounge lizard, social butterflylev salónů