Hlavní obsah

social [ˈsəʊʃəl]

Přídavné jméno

  • společenský, sociálnísocial networkssociální sítěsocial stratificationsociální rozvrstvenípřen. social evilneduh společnosti zločinnost ap.social exclusionsociální vyloučení, vyloučení ze společnostisocial impact assessment SIAhodnocení sociálních dopadůsocial statusspolečenské postavení

Vyskytuje se v

climber: (social) climberkariérista

social science: social sciencesspolečenské/sociální vědy

welfare: (social) welfaresociální zabezpečení

activity: social activitiesspolečenské aktivity

cohesion: social cohesionsoudržnost společnosti

department: BrE Department of Health and Social SecurityMinisterstvo zdravotnictví a sociálního zabezpečení

fabric: social fabricsociální struktura

function: social functionspolečenská akce

hierarchy: social hierarchyspolečenská hierarchie

intercourse: social intercoursespolečenský styk

justice: social justicesociální spravedlnost

justice: social justice warriorsbojovníci za sociální spravedlnost

media: social mediasociální média

networking: social networkingužívání sociálních sítí

scale: social scalespolečenský žebříček

science: social sciencesspolečenské vědy

scientist: social scientistsociolog

inequality: social inequalitiessociální nerovnosti

péče: sociální péčesocial care

podpora: sociální podporasocial security benefits, BrE income support, AmE social welfare, systém i služby též public assistance

síť: sociální sítěsocial networks

skupina: náboženská/společenská skupinareligious/social group

sociální: sociální vědysocial sciences

sociální: sociální dávkysocial (security) benefits

sociální: sociální pracovník/pracovnicesocial worker

sociální: sociální zabezpečenísocial security

sociální: sociální demokraciesocial democracy

společenský: společenská třídasocial class

společenský: společenské vědysocial sciences

status: sociální statussocial status

styk: společenský styksocial intercourse

událost: společenská událost akcesocial event

věda: přírodní/společenské vědynatural/social sciences

výhoda: sociální výhodysocial benefits, zaměstnanecké employee benefits

zabezpečení: důchodové/sociální zabezpečenípension/social security scheme

žebříček: společenský žebříčeksocial ladder/scale

postavení: mít vysoké společenské postaveníhave a high social status/rank

řád: společenský řádsocial order

společenský: společenská událostsocial event

uspořádání: společenské uspořádánísocial organization