Hlavní obsah

luggage [ˈlʌgɪdʒ]

Podstatné jméno

  • zavazadlanetvoří v angličtině mn. čísloluggage allowancemaximální hmotnost zavazadel do letadla ap.two pieces of luggagedvě zavazadlaleft luggage (office)úschovna zavazadel

Přídavné jméno

  • zavazadlovýluggage compartmentzavazadlový prostoržel. luggage vanzavazadlový vůz

Vyskytuje se v

left luggage: úschovna zavazadelleft luggage (office)

carry-on: příruční zavazadlo na palubu letadlacarry-on (baggage)/luggage

check in: odbavit zavazadla před odletemcheck in the luggage

compartment: nákladový/zavazadlový prostorcargo/luggage compartment

luggage: maximální hmotnost zavazadel do letadla ap.luggage allowance

unclaimed: nevyzvednutá zavazadlaunclaimed baggage/luggage

prostor: zavazadlový prostorluggage space, baggage compartment, kufr boot, AmE trunk

příruční: příruční zavazadla braná na palubuhand luggage

vozík: zavazadlový vozíkBrE luggage trolley, AmE baggage cart

vůz: zavazadlový vůzBrE (luggage) van, AmE baggage car

zavazadlo: zavazadlaluggage, baggage

zavazadlový: zavazadlový prostorluggage compartment, kufr auta též BrE boot, AmE trunk, na lodi,v letadle hold

vyzvednout: vyzvednout si zavazadlacollect one's luggage