Hlavní obsah

kouř

Podstatné jméno, rod mužský

  • (dým) smoke(zplodina) fume(dusivý) smotherJe tu cítit kouř.This place smells of smoke.

Vyskytuje se v

hlásič: hlásič kouřesmoke detector

odvát: Vítr odvál kouř.The wind blew the smoke away.

zaplnit: Kouř zaplnil místnost.Smoke filled the room.

zčernat: Obloha zčernala kouřem.The sky turned black with smoke.

zvednout se: Z vraku se zvedla oblaka kouře.Clouds of smoke rose from the wreckage.

cigarette: cigarette smokecigaretový kouř

blow: The wind blew the smoke away.Vítr kouř odvál.

fire: Where there's smoke, there's fire.Není kouře bez ohně.