Hlavní obsah

zone [zəʊn]

Podstatné jméno

  • zóna, pásmo, oblastvegetation zonevegetační pásmotime zonečasové pásmoekon. enterprise zonepodnikatelská zónaekon. free trade zonezóna volného obchoduekon. zone pricingcenová tvorba podle pásem

Vyskytuje se v

earthquake: earthquake zoneoblast postižená zemětřesením

frontier: frontier zonepohraniční pásmo

south: South Frigid ZoneAntarktida a okolní vody

temperate: temperate zonesmírná (podnebná) pásma

tow: tow-away zoneodtahová zóna se zákazem stání

trade: free trade zonezóna volného obchodu

twilight: twilight zonepomezí, šedá zóna, upadající část města

zone: vegetation zonevegetační pásmo

zoning: zoning map/planúzemní plán, mapa územního plánování

ostrůvek: traffic/safety island, refuge, AmE též safety zonedopr. nástupní/dopravní ostrůvek

pás: climatic zonegeogr. podnebný pás

pásmo: time/climatic zonegeogr. časové/klimatické pásmo

územní: local plan, AmE zoning planúzemní plán

vegetační: vegetation zonevegetační pásmo

zákaz: No overtaking, AmE Do not pass, No passing zonedopr. Zákaz předjíždění

záplavový: floodplain(s), flood area/zonezáplavové území