Hlavní obsah

zoning [ˈzəʊnɪŋ]

Odvozená slova

zone

Vyskytuje se v

earthquake: earthquake zoneoblast postižená zemětřesením

frontier: frontier zonepohraniční pásmo

south: South Frigid ZoneAntarktida a okolní vody

temperate: temperate zonesmírná (podnebná) pásma

tow: tow-away zoneodtahová zóna se zákazem stání

trade: free trade zonezóna volného obchodu

twilight: twilight zonepomezí, šedá zóna, upadající část města

zone: vegetation zonevegetační pásmo

zone: time zonečasové pásmo

zone: ekon. enterprise zonepodnikatelská zóna

zone: ekon. free trade zonezóna volného obchodu

zone: ekon. zone pricingcenová tvorba podle pásem

ostrůvek: dopr. nástupní/dopravní ostrůvektraffic/safety island, refuge, AmE též safety zone

pás: geogr. podnebný pásclimatic zone

pásmo: geogr. časové/klimatické pásmotime/climatic zone

pásmo: pohraniční/celní pásmofrontier/customs area/zone

územní: územní plánlocal plan, AmE zoning plan

vegetační: vegetační pásmovegetation zone

zákaz: dopr. Zákaz předjížděníNo overtaking, AmE Do not pass, No passing zone

záplavový: záplavové územífloodplain(s), flood area/zone