Hlavní obsah

girdle [ˈgɜːdəl]

Sloveso

  1. sb/sth (with sth) opásat koho/co (čím)
  2. sth by/with sth kniž., přen. obklopovat co (čím)