Hlavní obsah

belt [belt]

Vyskytuje se v

pulley: (belt) pulleyřemenice

belt up: Belt up!Sklapni!, Drž hubu!, Zmlkni!

chastity: chastity beltpás cudnosti

fasten: fasten one's seat-beltpřipoutat se v autě ap.

postal: postal ballotkorespondenční hlasování

reel: inertia-reel seat beltsamonavíjecí pás v autě

safety belt: fasten the safety beltzapnout bezpečnostní pás

safety belt: release/unbuckle the safety beltodepnout bezpečnostní pás

sander: belt sanderpásová bruska

seat belt: fasten/unfasten one's seat beltzapnout si/odepnout si bezpečnostní pás

strike: strike ballothlasování o stávce mezi pracovníky

transmission: tech. transmission beltpřevodový řemen

unbuckle: unbuckle osf/one's seat beltodepnout se, odepnout si pás v autě ap.

volcanic: volcanic beltvulkanické pásmo

get: I got safety belts fitted.Nechal jsem si upevnit bezpečnostní pásy.

put on: Put on your seat belt.Připoutej se., Zapni si pás. bezpečnostní

bederní: bederní pásback wrap/belt

bezpečnostní: bezpečnostní pássafety belt, seat belt

běžící: běžící pásconveyor belt, celá linka assembly line

dopravník: pásový dopravníkconveyor belt

hlasovací: hlasovací lístekballot paper

hlasování: tajné hlasováníballot, secret vote

klínový: tech. klínový řemenV-belt, vee belt, větráku motoru fan belt

lístek: volební lístekballot

pás: bezpečnostní pás(y) v autěsafety belt(s)

pás: pás cudnostichastity belt

pás: podvazkový pásBrE suspender belt

pásový: pásový dopravníkconveyor belt

podvazkový: podvazkový pásBrE suspender belt, AmE garter belt

převod: řemenový/hřídelový převodbelt/shaft transmission

připoutaný: být připoutaný v sedadlebe wearing a seat belt, hovor. be buckled up

rozvodový: tech. rozvodový řemen(camshaft) timing belt, cam belt, cambelt

řemen: klínový řemenV/vee belt, motoru auta fan belt

sklapnout: Sklapni!Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!

úder: i přen. úder pod páshit/blow below the belt, přen. low blow

volební: volební lístekballot (paper)

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

odepnout: Odepnul si bezpečnostní pás.He unfastened his seat belt.

pás: zapnout si pás bezpečnostnífasten one's seat belt

povolit: Povolil si pásek.He loosened his belt.

připoutat se: Připoutejte se. v letadle ap.Fasten your seat belts.

tajně: tajně hlasovatvote secretly, (hold a secret) ballot

zmlknout: Zmlkni!hovor. Shut up!, BrE, hovor. Belt up!, hovor. Pipe down!

utáhnout: přen. utáhnout si opasektighten one's belt