Hlavní obsah

nečestný

Vyskytuje se v

legie: Čestná legieřád Legion of Honour

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

čestný: čestný hostguest of honour

čestný: čestné uznánícertificate of merit

prohlášení: čestné prohlášení(statutory) declaration

slovo: dát komu (své) (čestné) slovogive sb one's word (of honour)