Hlavní obsah

frank [fræŋk]

Vyskytuje se v

franc: Swiss francsšvýcarské franky

either: Nebyl nikdy ani upřímný, ani spravedlivý.He was never either frank or fair.

přiznat se: Abych se přiznal... řekl pravduTo tell the truth..., To be frank...

upřímný: abych byl upřímnýto be frank/honest

frank: abych (k vám)/(k tobě) byl upřímnýto be frank (with you)