Hlavní obsah

myself [maɪˈself]

Zájmeno

  1. vztahující se ke mněse, (sám) sebe, si I ask myself ...Ptám se sám sebe ...
  2. (já) sám zdůrazněníI fear it myself.Já sám se toho bojím.
  3. (já) sám, osobně bez pomoci jinýchI made it myself.To jsem udělal já sám.

Vyskytuje se v

can: Dovedu se o sebe postarat.I can take care of myself.

introduce: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

domluvit se: Nedomluvím se.I can't make myself understood.

dorozumět se: Dorozumím se anglicky.I can make myself understood in English.

dovolit: Dovolte, abych se představil.Let me introduce myself.

duch: V duchu jsem si říkal ...I was saying to myself ...

koupit: Koupím si nějakou svačinu.I'll buy myself a snack.

pomoct si: Nemohu si pomoci.I can't help it/myself.

představit se: Dovolte mi, abych se představil.Let me introduce myself.

rozdvojit se: To bych se musel rozdvojit.I would have to split myself in two.

sám: Já sám to nevím.I don't know it myself.

samotný: Mne samotného to zajímá.I myself am interested in it.

se, si: Koupil jsem si kolo.I bought myself a bike.

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

ukrýt se: Ukryl jsem se v ...I hid (myself) in ...

umýt se: Musím se umýt.I need to wash myself.

zabouchnout: Zabouchl jsem si (dveře).Locked myself out.

myself: Ptám se sám sebe ...I ask myself ...