Hlavní obsah

pře

Vyskytuje se v

anaesthesia: med. under local anaesthesiapři lokálním umrtvení

anaesthetic: under anaestheticpři umrtvení

application: payable on applicationsplatný při podání žádosti

arrest: práv. resisting arrestkladení odporu při zatýkání

birth: at birthpři narození

candlelight: by candlelightpři svíčkách

candlelit: candlelit dinnervečeře při svíčkách

close: (up)on closer inspectionpři/po důkladnější prohlídce

combustion: combustion productsspaliny, produkty (vznikající při) spalování

departure: on departurepři odchodu

dinnertime: at dinnertimepři večeři, během večeře

disrupt: disrupt classvyrušovat při vyučování

examination: on closer examinationpři bližší prohlídce

expiration: on expirationpři/po vypršení/uplynutí

flush: hovor. be flush (with money)být v balíku/při penězích hl. krátkodobě

help: help alongpomoci při chůzi nejisté osobě, napomoci vývoji

hindsight: with (the benefit of) hindsightpři pohledu nazpět, s odstupem času

impact: upon impactpři dopadu

in: in doing sopři tom, tím danou činností

keep: keep sb goingudržet koho v chodu/při životě zásoby energie ap.

maturity: on maturitypři splatnosti, k datu splatnosti

catch: catch sb in the actchytit koho při činu