Hlavní obsah

mír

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (opak války) peaceuzavřít mírmake/conclude peace
  2. (dohoda) peace (treaty)

Vyskytuje se v

brát: brát mírytake measures

cena: Nobelova cena míruthe Nobel Peace Prize

holubice: holubice mírudove of peace

míra: zhotovený na mírutailored, made-to-measure, tailor-made

míra: vzít komu míru (na šaty)take sb's measurements

míra: udělat co na mírumake sth to measure

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

míra: do jisté míryto a certain extent, in some measure

míra: vyvést z mírydisconcert, put out of countenance, unsettle, zdeptat psych out

míra: uvést co na správnou míruto correct, to square sth, nepravdivý údaj put the record straight

příslovce: příslovce místa/času/způsobu/míryadverb of place/time/manner/degree

ušitý: ušitý na míru oblek ap.made to measure, na zakázku tailored

vyvést: vyvést koho z míryput sb out of countenance, disconcert sb

na: šitý na mírutailored, made to measure

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

vratký: vratký mírunstable peace

značný: do značné míryto a considerable/large extent

jistý: do jisté míryto some/a certain degree/extent

pravý: uvést to/věci na pravou míru výrok ap.set/put the record straight

certain: to a certain extentdo jisté míry

composure: lose one's composurebýt vyveden z míry, ztratit klid

degree: matter of degreeotázka míry

measure: in large measuredo značné míry, z velké části, převážně

peace: make peacenastolit mír, dosáhnout míru

peace: break the peace(na)rušit klid/mír/veřejný pořádek

peacemaking: peacemaking effortsmírové snahy, snahy o udržení míru

pipe: peace pipe, pipe of peacedýmka míru

struggle: struggle for peaceboj za mír

tailored: přen. tailored to sb's needsušitý komu na míru podle potřeb

unit: unit of areajednotka plošné míry

varying: in varying degreesdo různé míry

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

countenance: lose one's countenancebýt vyveden z míry, zneklidnět