Hlavní obsah

conduct

Podstatné jméno

  1. of sth provádění, provozování, vedení čeho činnosti, politikyconduct of businessprovozování podnikatelské činnosti, podnikání
  2. chovánírules of conductpravidla chování

Vyskytuje se v

conduct: vést vyšetřováníconduct an investigation

disorderly: výtržnictví, rušení veřejného pořádkudisorderly conduct, being disorderly

investigation: vést vyšetřováníconduct an investigation

irregular: nečestné jednáníirregular conduct

chovat se: chovat se dobře/špatněbehave/conduct osf well/badly

průvodce: prohlídka čeho s průvodcemguided/conducted tour of sth

školní: školní řádschool rules, zásady chování žáků code of conduct

zkouška: provést zkoušku čehotest sth, conduct a test of sth