Hlavní obsah

talk [tɔːk]

Sloveso

 1. about sb/sth mluvit, hovořit, povídat o kom/čemWhat are you talking about?O čem to mluvíš?
 2. to/with sb (pro)mluvit (si), povídat si s kýmAre you talking to me?Mluvíte se mnou?
 3. to/with sb jednat, vést rozhovory s kým o obchodní smlouvě
 4. about sb klevetit, vést řeči o kom
 5. talk shopbavit se o prácitalk businessmluvit obchodně
 6. sth říkat, povídat cotalk nonsenseplácat nesmyslytalk sensemluvit rozumnětalk bigchvástat se, vychloubat se, mít velké řeči

Podstatné jméno

 1. mluva, řeč(i) o čem se mluvíThere is talk that ...Povídá se, že..., Říká se, že...hovor. Long time no talk.Dlouho jsme spolu nemluvili.be all talk (and no action)mít plno řečí (a skutek utek)
 2. about sth (roz)hovor, konverzace, rozmluva o čem
 3. on sth řeč, proslov o čemgive a talk on sthpromluvit, pohovořit, pronést řeč o čem
 4. talks with/between sb rozhovory, jednání s/mezi kýmpeace talksmírové rozhovorybe in talks with sbjednat, vést jednání s kým

Fráze

 1. hovor.Talk about ...! Tomu říkám ...! typický příklad
 2. talking of sth když mluvíme o čem

Vyskytuje se v

money: Peníze zmůžou všechno/vládnou světem., Kdo maže, ten jede.Money talks.

sense: mluvit rozumnětalk sense

sweet talk: sb hovor. lichotit, pochlebovat, podkuřovat komu chtít přemluvit ap.sweet-talk

talk: with/between sb rozhovory, jednání s/mezi kýmtalks

talk down: usmlouvat dolů/slevu cenu ap., přesvědčit koho ke snížení cenytalk sb down

talk into: (doing) sth umluvit, přemluvit, hovor. ukecat koho k čemutalk sb into

talk out of: sth rozmluvit, vymluvit komu co, přesvědčit koho aby neudělal cotalk sb out of

talk over: with sb probrat, prodiskutovat, prohovořit co s kýmtalk sth over

talk round: přemluvit, ukecat kohotalk sb round

talk through: with sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladnětalk sth through

talk up: sth BrE dojednat vyšší co cenu, mzdy ap.talk sb/sth up

above: překřičet co jiný hluk ap.talk above sth

dirty: prasárničky, čuňačinky řečidirty talk

follow-up: navazující rozhovory diplomatickéfollow-up talks

hold: vést jednání/rozhovory, jednathold talks

into: přemluvit koho k čemutalk sb into sth

nonsense: plácat nesmyslytalk nonsense

peace: mírová jednání, mírové rozhovorypeace talks

preliminary: přípravné rozhovorypreliminary talks

round table: diskuse/jednání u kulatého stoluround table discussion/talks

rubbish: říkat hovadinytalk rubbish

shop: řeči o prácishop talk

small talk: nezávazně konverzovatmake small talk

talking-to: (vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout kohogive sb a talking-to

for: Chvilku jsme si povídali.We talked for a while.

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

him: Nech mě s ním promluvit.Let me talk to him.

keen: Nebylo jí zrovna do řeči.She wasn't very keen to talk.

keep: Mluvil dál., Pořád mluvilHe kept talking.

point: Nemá smysl o tom mluvit.There's no point in talking about it.

that: Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?You wanted to talk to me. Why was that?

while: Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.He stayed with me while mother talked with her.

jednání: mírová jednánípeace talks

konverzace: nezávazná konverzace společenskásmall talk

mírový: mírové rozhovorypeace talks

mlít: mlít pantemrattle, talk a blue streak

mluvit: mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sense

planý: plané řečiempty/idle talk, hot air

prázdný: prázdná slovaempty talk, hovor. hot air

předběžný: předběžné rozhovorypreliminary talks

tripartita: jednání tripartitytripartite talks/negotiations

ukecat: ukecat koho, aby...talk sb into doing sth, zlanařit k činnosti rope sb into, lichocením sweet-talk sb into sth

vést: vést sladké řečičkytalk sweet

chuť: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

kecat: kecat nesmysly/volovinyhovor. talk rubbish, slang. bullshit

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

popovídat si: Pěkně jsme si popovídali.We had a nice talk.

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

promluvit: Jdi si s ním promluvit.Go talk to him.

přemluvit: nechat se přemluvit k čemube talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sth

přestávka: mluvit bez přestávkytalk nonstop

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

rozmluvit: Rozmluvili mi to.They talked me out of it.

řeč: Lidi budou mít řeči.People will talk.

samomluva: Trpí samomluvou.He talks to himself.

silácký: mít silácké řečičkytalk big

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

spolu: Mluvili spolu.They talked to each other.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

tiše: tiše hovořit/se zeptattalk/ask quietly/in a quiet voice

vymluvit: Musíme mu to vymluvit.We have to talk him out of that.

hospodský: hospodské řečipub talk

mazat: mazat komu med kolem hubybutter sb up, soft-soap, sweet-talk sb

pranice: To je slovo do pranice!Now you're talking., agresivní projevy That's fighting talk!

sláma: mlátit prázdnou slámuflog a dead horse, planě tlachat talk idly

vládnout: Peníze vládnou světu.Money makes the world go round., Money talks.