Hlavní obsah

sweet talk, sweet-talk

Vyskytuje se v

mazat: butter sb up, soft-soap, sweet-talk, cajole sbmazat komu med kolem huby

sweet talk: sweet-talk sb into sth(lichocením) přemluvit koho k čemu