Hlavní obsah

jednání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (počínání) action(s)
  2. (chování) behaviour, conduct(praktiky) practice(způsoby) manners
  3. (zacházení) s kým/čím treatment, handling of sb/sth
  4. (vyjednávání) negotiation(s)(rozhovory) talks(obchodní ap.) dealings with sbmírová jednánípeace talksobchodní jednání(vyjednávání) business negotiation(s), (obchody) business dealingsvést jednáníhold talks, (vyjednávat) negotiatena pořadu jednáníon the agenda, (komise ap.) on the docket
  5. (soudní) hearing, (court) session(celé řízení) (judicial) proceedings
  6. (dějství) act

Vyskytuje se v

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jméno: jednat jménem kohoact on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sb

nátlak: jednat pod nátlakemact under pressure

pořad: pořad jednáníagenda, parlamentu notice paper

program: být na programu (jednání)be on the agenda

tripartita: jednání tripartitytripartite talks/negotiations

zkratový: přen. zkratové jednánírash (re)action

jednat: Jedná s ním jako s miminem.She treats him like a baby.

jednat se: O co se jedná? co mi chceteWhat is it (about)?, What is the matter?

jednat se: Jedná se o to, že ...The issue is that ...

zařadit: zařadit co do programu jednáníput sth on the agenda

zastoupení: jednat v zastoupení kohoact on behalf of sb

act: práv. act bona fidejednat v dobré víře

action: take actionpodniknout kroky, jednat v nějaké záležitosti

authority: act on the authorityjednat na základě pravomoci

conference: be in conferencemít jednání

consideration: be under considerationbýt zvažován/v jednání/projednáván

deal: give sb a fair dealjednat s kým slušně

discretion: use one's discretionjednat dle vlastního uvážení

discretionary: práv. discretionary powersdiskreční pravomoci, právo jednat dle volného uvážení

equal: treat each other as equalsjednat spolu jako rovný s rovným

fiduciary: práv. act in a fiduciary capacityjednat jako zmocněnec

hand: matter in handzáležitost, o kterou se jedná

hold: hold talksvést jednání/rozhovory, jednat

interest: act in the interest of sbjednat v zájmu koho

interest: act against the interest of sbjednat na úkor/v neprospěch čích zájmů

irregular: irregular conductnečestné jednání

judicial: judicial proceedings/inquirysoudní jednání/vyšetřování

lawless: lawless behaviourprotiprávní jednání

participate: participate in negotiationsúčastnit se jednání

peace: peace talksmírová jednání, mírové rozhovory

people: have people skillsumět jednat s lidmi

policy: follow a cautious policyjednat opatrně

round table: round table discussion/talksdiskuse/jednání u kulatého stolu

square: be on the squarebýt v pravém úhlu, přen. jednat čestně, slang. patřit mezi zednáře

talk: be in talks with sbjednat, vést jednání s kým

tripartite: tripartite negotiationsjednání tripartity