Hlavní obsah

jednání

Podstatné jméno, rod střední

  1. (počínání) action(s)
  2. (chování) behaviour, conduct(praktiky) practice(způsoby) manners
  3. (zacházení) s kým/čím treatment, handling of sb/sth
  4. (vyjednávání) negotiation(s)(rozhovory) talks(obchodní ap.) dealings with sbmírová jednánípeace talksobchodní jednání(vyjednávání) business negotiation(s), (obchody) business dealingsvést jednáníhold talks, (vyjednávat) negotiatena pořadu jednáníon the agenda, (komise ap.) on the docket
  5. (soudní) hearing, (court) session(celé řízení) (judicial) proceedings
  6. (dějství) act

Vyskytuje se v

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jméno: jednat jménem kohoact on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sb

nátlak: jednat pod nátlakemact under pressure

pořad: pořad jednáníagenda, parlamentu notice paper

program: být na programu (jednání)be on the agenda

zkratový: přen. zkratové jednánírash (re)action

jednat: Jedná s ním jako s miminem.She treats him like a baby.

zařadit: zařadit co do programu jednáníput sth on the agenda

zastoupení: jednat v zastoupení kohoact on behalf of sb

act: jednat v dobré vířepráv. act bona fide

action: podniknout kroky, jednat v nějaké záležitostitake action

authority: jednat na základě pravomociact on the authority

conference: mít jednáníbe in conference

consideration: být zvažován/v jednání/projednávánbe under consideration

deal: jednat s kým slušněgive sb a fair deal

discretion: jednat dle vlastního uváženíuse one's discretion

discretionary: diskreční pravomoci, právo jednat dle volného uváženípráv. discretionary powers

equal: jednat spolu jako rovný s rovnýmtreat each other as equals

fiduciary: jednat jako zmocněnecpráv. act in a fiduciary capacity

hand: záležitost, o kterou se jednámatter in hand

hold: vést jednání/rozhovory, jednathold talks

irregular: nečestné jednáníirregular conduct

judicial: soudní jednání/vyšetřováníjudicial proceedings/inquiry

lawless: protiprávní jednánílawless behaviour

participate: účastnit se jednáníparticipate in negotiations

peace: mírová jednání, mírové rozhovorypeace talks

people: umět jednat s lidmihave people skills

plea: uvedení polehčujících okolností obhajobou, obhajoba jednání obviněného pro zmírnění trestuplea in mitigation

policy: jednat opatrněfollow a cautious policy

round table: diskuse/jednání u kulatého stoluround table discussion/talks

talk: jednat, vést jednání s kým, být v jednáníbe in talks with sb

tripartite: jednání tripartity, tripartitní jednánítripartite negotiations

jednání: mírová jednánípeace talks