Hlavní obsah

jméno

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pojmenování) name(název) titlekřestní jménofirst namejméno za svobodna, dívčí jménomaiden namejednat jménem kohoact on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sbrezervovat co na čí jménoreserve sth in sb's nameling. podstatné/přídavné jménonoun/adjective
  2. (pověst) name, reputation, repute

Vyskytuje se v

pomnožný: pluralia tantumpodstatné jméno pomnožné

přídavný: adjektivum adjectivepřídavné jméno

celý: full namecelé jméno úplné

dívčí: maiden namedívčí jméno

hromadný: collective nounling. hromadné podstatné jméno

krycí: code namekrycí jméno/název

křestní: first name, form. forenamekřestní jméno

podstatný: nounling. podstatné jméno

shoda: coincidence of names, při popření příbuzenství no relation(pouhá) shoda jmen

štítek: nameplateštítek se jménem

vlastní: proper nameling. vlastní jméno

zvučný: big/(highly-)renowned nameszvučná jména

životný: animate nounpodstatné jméno životné

oslovit: He called her by her first name.Oslovil ji křestním jménem.

označit: name sthoznačit co jménem

paměť: have a good memory for namesmít dobrou paměť na jména

přeslechnout: I didn't catch your name.Přeslechl jsem vaše jméno.

přiléhavý: apt/fitting namepřiléhavý název, přiléhavé jméno

splést si: He mixed their names up.Spletl si jejich jména.

volat: He called my name.Volal mé jméno.

vyškrtat: Strike the last name from the list.Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.

zapomenout: I forgot his name.Zapomněl jsem jeho jméno.

agent: ling. agent namečinitelské jméno

badge: name badgepřipínací jmenovka, visačka se jménem, jmenovka s klipem

bogus: bogus namefalešné jméno

establish: He establish himself as a singer.Udělal si jméno jako zpěvák.

false: under a false namepod falešným jménem

genus: genus namerodové jméno

hallow: hallowed be thy name ...posvěť se jméno tvé ...

personalized: personalized AmE license/BrE number platepoznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.

resounding: resounding namezvučné jméno

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.

jméno: first namekřestní jméno