Hlavní obsah

jméno

Podstatné jméno, rod střední

  1. (pojmenování) name(název) titlekřestní jménofirst namejméno za svobodna, dívčí jménomaiden namejednat jménem kohoact on the behalf of sb, act on sb's behalf, act for sbrezervovat co na čí jménoreserve sth in sb's nameling. podstatné/přídavné jménonoun/adjective
  2. (pověst) name, reputation, repute

Vyskytuje se v

pomnožný: podstatné jméno pomnožnépluralia tantum

přídavný: přídavné jménoadjektivum adjective

celý: celé jméno úplnéfull name

dívčí: dívčí jménomaiden name

hromadný: ling. hromadné podstatné jménocollective noun

krycí: krycí jméno/názevcode name

křestní: křestní jménofirst name, form. forename

podstatný: ling. podstatné jménonoun

shoda: (pouhá) shoda jmencoincidence of names, při popření příbuzenství no relation

štítek: štítek se jménemnameplate

vlastní: ling. vlastní jménoproper name

vlastní: vlastním jménem XY rozenýborn XY, ne pseudonymem ap. real name XY

zvučný: zvučná jménabig/(highly-)renowned names

životný: podstatné jméno životnéanimate noun

oslovit: Oslovil ji křestním jménem.He called her by her first name.

označit: označit co jménemname sth

paměť: mít dobrou paměť na jménahave a good memory for names

přeslechnout: Přeslechl jsem vaše jméno.I didn't catch your name.

přiléhavý: přiléhavý název, přiléhavé jménoapt/fitting name

splést si: Spletl si jejich jména.He mixed their names up.

volat: Volal mé jméno.He called my name.

vyškrtat: Vyškrtni poslední jméno ze seznamu.Strike the last name from the list.

vyškrtat: Vyškrtli moje jméno.They struck out my name.

zapomenout: Zapomněl jsem jeho jméno.I forgot his name.

agent: ling. agent namečinitelské jméno

badge: name badgepřipínací jmenovka, visačka se jménem, jmenovka s klipem

bogus: bogus namefalešné jméno

establish: He establish himself as a singer.Udělal si jméno jako zpěvák.

false: under a false namepod falešným jménem

genus: genus namerodové jméno

hallow: hallowed be thy name ...posvěť se jméno tvé ...

personalized: personalized AmE license/BrE number platepoznávací značka s vlastním jménem/dle vlastního požadavku na autě ap.

resounding: resounding namezvučné jméno

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

unbidden: The name came unbidden to my mind.To jméno mi samo vytanulo na mysli.