Hlavní obsah

životný

Přídavné jméno

  • animatepodstatné jméno životnéanimate noun

Vyskytuje se v

minimum: mzda subsistence wage, subsistence income, c!životní úroveň subsistence levelživotní minimum

náklad: cost of livingživotní náklady

podmínka: working/living conditionspracovní/životní podmínky

pojistka: life insuranceživotní pojistka

pojištění: life insurance, BrE též (life) assuranceživotní pojištění

potřeba: basic necessity of lifezákladní životní potřeba

prostředí: environmentživotní prostředí

socha: life-size/heroic statuesocha v životní/nadživotní velikosti

styl: way of life, lifestyleživotní styl

úroveň: standard of living, living standardživotní úroveň

velikost: life-sized/heroicv životní/nadživotní velikosti

životní: environment, určitého organismu biol. biotopeživotní prostředí

úspora: life savingsživotní úspory

vzrůst: increase in the standard of livingvzrůst životní úrovně

assurance: (life) assurance companyživotní pojišťovna

cycle: life cycleživotní cyklus

environment: environment-friendlyšetrný k životnímu prostředí, ekologický, nezatěžující životní prostředí

hardship: suffer hardshipstrádat, být v tíživé životní situaci

life: way of lifeživotní styl, způsob života

life assurance: life assurance policyživotní pojistka

life insurance: take out a life insurance on sbuzavřít životní pojistku na koho

mission: mission in lifeživotní poslání

mortgage: endowment mortgagehypotéka splácená z životní pojistky při dosažení daného věku či úmrtí osoby

standard: standard of lifeživotní úroveň

starvation: starvation wagesmzdy nepostačující ani na základní životní potřeby

statue: life-size statuesocha v životní velikosti

unsound: environmentally unsoundekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředí

životný: animate nounpodstatné jméno životné