Hlavní obsah

prostředí

Podstatné jméno, rod střední

  • environment, surroundings, environs(zasazení děje, budovy ap.) setting(společenské) milieuživotní prostředíenvironmentochrana životního prostředíenvironment protectionšetrný k životnímu prostředíenvironment-friendly, earth-friendly

Vyskytuje se v

ochrana: environment(al) protection, protection of the environmentochrana životního prostředí

ochránce: conservationist, environmentalist, ekologický aktivista greenochránce životního prostředí/přírody

šetrný: environment-friendlyšetrný k životnímu prostředí

životní: environment, určitého organismu biol. biotopeživotní prostředí

známý: familiar environmentznámé prostředí

competitive: ekon. competitive advantage/bid/environmentkonkurenční výhoda/nabídka/prostředí

conservancy: BrE Nature Conservancy Councilúřad pro ochranu životního prostředí

environment: working environmentpracovní prostředí

environmental: environmental engineeringtvorba životního prostředí, technologie ochrany životního prostředí

pollution: environmental pollutionznečištění životního prostředí

sonic: sonic pollutionznečištění hlukem, nadměrná hlučnost prostředí

sound: ecologically soundekologický, ekologicky nezávadný, neškodící životnímu prostředí

unsound: environmentally unsoundekologicky závadný/škodlivý, poškozující životní prostředí

upper class: come from an upper-class backgroundpocházet z prostředí vyšší společenské třídy

prostředí: environmentživotní prostředí