Hlavní obsah

pollution [pəˈluːʃən]

Vyskytuje se v

atmospheric: znečištění atmosféryatmospheric pollution

control: ochrana vod(ních zdrojů)water pollution control

sonic: znečištění hlukem, nadměrná hlučnost prostředísonic pollution

znečištění: znečištění ovzdušíair pollution

životní: ochrana/znečišťování životního prostředíenvironmental protection/pollution

pollution: znečištění životního prostředíenvironmental pollution