Hlavní obsah

pollutant [pəˈluːtənt]

Vyskytuje se v

air: air pollutantslátky znečišťující ovzduší

emission: emission of pollutantsemise škodlivin, vypouštění znečišťujících látek