Hlavní obsah

pollution [pəˈluːʃən]

Vyskytuje se v

atmospheric: atmospheric pollutionznečištění atmosféry

control: water pollution controlochrana vod(ních zdrojů)

sonic: sonic pollutionznečištění hlukem, nadměrná hlučnost prostředí

znečištění: air pollutionznečištění ovzduší

životní: environmental protection/pollutionochrana/znečišťování životního prostředí

pollution: environmental pollutionznečištění životního prostředí