Hlavní obsah

setting [ˈsetɪŋ]

Podstatné jméno

  1. for sth prostředí, lokace čeho příběhu, budovy ap.
  2. nastavení na přístroji, parametrů ap.
  3. (table) setting kompletní jídelní souprava pro jednu osobu s příborem, sklenicemi ap.jídelní sada nádobí a příbory pro jednu osobu
  4. div.výprava
  5. tech.tvrdnutí betonu ap.

Vyskytuje se v

concrete: set in concretedefinitivní, pevně daný plán ap.

face: set one's face against sthzarputile odmítat co, být zásadně proti čemu, postavit si hlavu proti čemu

fire: set sth on fire, set fire to sthzapálit, podpálit co

heart: set one's heart on sth(za)toužit po čem

mind: set one's mind on sthvzít si do hlavy, umanout si co

scene: set the scene for sbuvést koho do obrazu aby pochopil souvislosti

scene: set the scene for sthpřipravit půdu pro co

set: set the scenefor sth přen. připravit půdu pro co aby mohlo proběhnout

set against: set sb againstpoštvat, postavit, popudit koho proti komu

set back: set sb backsth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceně

set back: set sth backodsunout dozadu, odsadit co oproti jiným ap.

set down: set sb downas sth zapsat si, zařadit si koho jak, považovat koho za co udělat si obrázek

set down: set sb downvysadit koho autobus pasažéra

set in: set in(to)sth vsadit, zasadit do čeho kámen do zlata, součástku ap.

set off: set sb offnastartovat, popíchnout koho

set on: set sth onsb poštvat, pustit co na koho psa ap.

set on: set sb onto sth podnítit koho k čemu

set up: set (osf) upas sth etablovat se, zavést se, začít podnikat v čem v oboru, oblasti ap.

set up: set sb upfor sth připravit, nastartovat koho na co

set up: set sb upnarafičit to, ušít to na koho falešně obvinit ap.

set upon: be set uponby sb být napaden kým fyzicky, nečekaně

shop: set up shopzaložit si firmu, začít podnikat

smart: the smart setsmetánka, vyšší kruhy

tooth: set sb's teeth on edgelézt na nervy komu, štvát, iritovat koho

way: be set in one's waysbýt/pohybovat se v zaběhlých kolejích, být zkostnatělý

wireless: wireless (set)rádio, rozhlas, rozhlasový přijímač

ablaze: set sth ablazezapálit, podpálit co

afire: set sth afirezapálit co

aflame: set sth aflamezapálit, podpálit co

alight: set sth alightpodpálit, zapálit co

blistering: set a blistering pacenasadit vražedné/ostré/brutální tempo

character: výp. character setznaková sada, soubor znaků

chess: chess setšachová sada figurek

crank: crank setpřevodník jízdního kola

cruet: cruet set/standdochucovací souprava na stůl

dead: be dead set on (doing) sthbýt pevně rozhodnutý čemu

default: výp. default setting(s)výchozí/implicitní nastavení

home: set up homeusadit se, zařídit si (nový) domov

loose: set loosepropustit, osvobodit, vypustit, uvolnit

mind: have (got) one's mind set on sthbýt (pevně) odhodlán k čemu, být rozhodnutý (získat) co, mít spadeno na co

pace: set the paceudávat tempo

phrase: set phraseustálené slovní spojení, ustálený obrat

right: put/set sth to rightsnapravit co nepravosti ap.

roadblock: set up roadblockspostavit silniční zátarasy

rot: the rot sets in sthzačíná se zhoršovat, jde to z kopce s čím, nastává úpadek čeho

set: set of toolssada nářadí

set: chess setšachy souprava figurek s šachovnicí

set: power setpotenční množina všech podmnožin

set: jet setsmetánka, boháči cestující vlastními letadly

set: set of sb's facevýraz čí tváře

set: television settelevizor, televizní přijímač

set: set of headphonessluchátka

set: set one's seal to sthopatřit co pečetí, zapečetit co listinu

set: (be) set at defiancevzdorovat, stavět se na odpor

set: set to sthpustit se, dát se, vrhnout se do čeho, začít dělat co s vervou

set: set up a claimuplatnit/uplatňovat nárok

set: set sb ashorevysadit koho na pevninu

set: set a match to sthpřiložit k čemu zápalku, přen. zapálit, podpálit co

set: set sb freeosvobodit, vysvobodit koho

set: set sb laughingrozesmát koho

set: set sb thinkingpřimět koho k zamyšlení

set: set sth goingrozběhnout, rozjet, uvést do chodu co stroj ap.

set: set sth in orderdát do pořádku, uspořádat co

set: set sth rightdát do pořádku, spravit, napravit co

set: set sb straightvyvést z omylu, opravit koho v mylné domněnce ap.

set: set sth on fire, set fire to sthzapálit, podpálit co

set: set sth by an actstanovit zákonem co

set: set a high standardnastavit vysokou laťku

set: set course for sthnabrat kurz, (za)mířit kam vydat se jistým směrem

set: set a good example to sbdávat komu dobrý příklad

set: set the strokeudat tempo ve veslování

set: set sb a taskdát komu úkol

set: set osf a targetstanovit si cíl

set: set a trap for sbnastražit/nachystat past na koho

set: set the tableprostřít stůl

set: set sth to musiczhudebnit co verše ap.

set: set pricepevně stanovená cena

set: set phraseustálené slovní spojení

set: set bookpovinná četba určitá kniha

set: be set to do sthbýt na nejlepší cestě/připraven(ý) (u)dělat co, pravděpodobně (u)dělat co

set: be set on sthmít spadeno, dělat si zálusk na co

set: be set on (doing) sthbýt (pevně) odhodlán k čemu

set: be set against sthbýt/brojit proti čemu, rázně odmítat co

set-aside: zeměd. set-aside landpůda vyňatá z produkce záměrně nevyužívaná

set up: set up a camprozbít tábor

set up: set up home swhusadit se, zařídit si domov kde

set up: set up shopzaložit si firmu, otevřít provozovnu

suspension: suspension settingnastavení/naladění podvozku

swinging: set sth swingingrozhoupat co

telephone: telephone settelefonní přístroj