Hlavní obsah

life [laɪf]

Podstatné jménopl. -ves

  1. biologická existenceživot
  2. život bytí jedince ap.
  3. sex lifepohlavní/sexuální život
  4. way of lifeživotní styl, způsob života
  5. biografie, život(opis) osobnosti
  6. hovor.doživotíekon. life annuitydoživotní renta

Slovní spojení

afterlife birdlife change of life double life fact of life half-life high life life assurance life cycle life expectancy life history life imprisonment life insurance life jacket life member life peer life preserver life raft life sentence life-affirming life-enhancing life-saving life-size life-sized life-support machine life-support system life-threatening lifebelt lifeblood lifeboat lifeguard lifelike lifeline lifelong lifesaver lifespan lifestyle lifetime long-life love life low life nightlife pro-life real life shelf life still life walk of life way of life wildlife

Vyskytuje se v

cheap: lidský život ztratil hodnotu ve válce ap.life is cheap

fact of life: detaily o sexu a rození dětí v podání pro dětithe facts of life

life: To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životěIt's my life.

life's work: životní dílolife('s) work

misery: dělat komu ze života peklomake sb's life a misery

scare: strašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti kohoscare the hell/life/vulg. shit out of sb

time: mít se báječně, skvěle si užívathave the time of one's life

assurance: životní pojišťovna(life) assurance company

collegiate: studentský životcollegiate life

comparative: relativní životnostfyz. comparative life time

cycle: životní cykluslife cycle

death: posmrtný životlife after death

double life: vést dvojí životlive a double life

ease: klidný životlife of ease

elixir: elixír životaelixir of life

essential: životně důležitý, nezbytný pro životessential to life

eternal: věčný životeternal life

eventful: bohatý život, život plný zážitkůeventful life

imprisonment: doživotí, doživotní vězenílife imprisonment

intrusion: narušení soukromí, vniknutí do soukromí kohointrusion of sb's privacy, intrusion into sb's private life

jacket: záchranná vestalife jacket

kiss: umělé dýchánípřen. hl. BrE kiss of life

lame: nadosmrti zmrzačenýlamed for life

later: ke stáru, ve vyšším věkuin later life

life assurance: životní pojistkalife assurance policy

life insurance: uzavřít životní pojistku na kohotake out a life insurance on sb

mission: životní poslánímission in life

proud: nejvýznamnější chvíle (v životě)proudest moment (in one's life)

rest: po zbytek životafor the rest of my life

sentence: odsouzení k doživotí, trest na doživotípráv. life sentence

sex: pohlavní životsex life

shelf: trvanlivost, skladovatelnost, skladovací doba potravin, přen. trvání, životnostshelf life

standard: životní úroveňstandard of life

statue: socha v životní velikostilife-size statue

take: vzít si život, spáchat sebevraždutake one's own life

tenancy: doživotní nájemlife tenancy

threat: hrozit komu smrtíissue threats to sb's life

town: městský živottown life

vest: záchranná/neprůstřelná vestalife/bulletproof vest

working: produktivní část života koho, pracovní životnost čehoworking life

entire: Strávil tam celý život.He had spent there his entire life.

itself: Život samotný je proces učení.Life itself is a learning process.

make: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

own: Žije sám.He lives on his own.

restructure: uspořádat (si) nově životrestructure one's life

fast lane: žít/život nadorazlive/life in the fast lane

bezcenný: bezcenný životworthless life

činorodý: činorodý životactive life

člun: záchranný člun na lodilifeboat, nafukovací life raft

dvojí: vést dvojí životlead double life

dýchání: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE kiss of life

jít: jít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) service

manželský: manželské soužití, manželský životmarried life

nadosmrti: nadosmrti zmrzačenýcrippled for life

nadživotní: socha v nadživotní velikostilarger-than-life/heroic statue

nasazení: s nasazením životarisking one's life

nebezpečný: životu nebezpečnýlife-threatening

odsouzení: práv. odsouzení na doživotílife sentence

ohrožení: v ohrožení životain danger of one's life

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

otrávit: otrávit komu životruin/spoil sb's life

plovací: plovací vestalife jacket

pojistka: životní pojistkalife insurance

pojištění: životní pojištěnílife insurance, BrE též (life) assurance

poločas: fyz. poločas rozpaduhalf-life

posmrtný: posmrtný životlife after death, afterlife

potřeba: základní životní potřebabasic necessity of life

poustevnický: poustevnický živothermitism, eremitism, přen. life of seclusion

sexuální: sexuální životsex life, sexualita sexuality

smysl: smysl životameaning of life

socha: socha v životní/nadživotní velikostilife-size/heroic statue

soukromí: v soukromíin privacy, ne veřejně privately, in private life

soukromý: soukromý životpersonal/private life

styl: životní stylway of life, lifestyle

svět: onen světthe world beyond, the life to come

umělý: umělé dýcháníartificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

ústa: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

vdechnout: vdechnout (nový) život čemubreathe (new) life into sth

velikost: v životní/nadživotní velikostilife-sized/heroic

vesta: plovací/záchranná vestalife jacket/vest

záchranný: záchranná vestalife jacket/vest, korková cork jacket

život: nejevit známky životashow no signs of life

životní: životní pojištěnílife insurance/BrE assurance

živý: živá vodawater of life

bojovat: bojovat o životfight for one's life

nad, nade: Bydlí nade mnou.He lives above me.

nápad: Ani nápad!No way!, Not on your life!, vulg. Not bloody likely!

nasadit: nasadit životrisk one's life (and limb)

odsoudit: odsoudit koho k doživotícondemn sb to life imprisonment

peklo: udělat komu ze života peklomake sb's life hell

plný: plný životafull of life, vital, lifeful

příběh: příběh ze životareal-life story, story taken from life

radovat se: umět se radovat ze životaknow how to enjoy life

stáhnout se: stáhnout se z veřejného životaretire from public life

těžký: těžký živothard life

tvrdý: tvrdý živothard life

usnadnit: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

úspora: životní úsporylife savings

uvěznit: Byli uvězněni na doživotí.They were imprisoned for life.

vděčit: Vděčím mu za svůj život.I owe him my life.

vesnický: vesnický životvillage/country life

atentát: spáchat atentát na kohomake an attempt on sb's life, a zabít assassinate sb