Hlavní obsah

dying [ˈdaɪɪŋ]

Související hesla

pres p of die

Odvozená slova

dye

Vyskytuje se v

natural: die of natural causeszemřít přirozenou smrtí

cross: die on the crosszemřít na kříži

dice: zool. dice snakeužovka podplamatá

dying: dying wishposlední přání umírajícího

exposure: die of exposurezemřít podchlazením venku

extrusion: extrusion dieprůtlačnice

grinder: die grinderpřímá bruska

roll: roll of the dicehod/hození kostkou, přen. loterie, ruleta nejistý výsledek

torture: die under tortureumřít při mučení

back: She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

cast: the die is castkostky jsou vrženy

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

hlad: die of hungerzemřít hladem

hodit: roll a dicehodit kostkou

hrací: die/dicehrací kostka/kostky

násilný: die a violent deathzemřít násilnou smrtí

podchlazení: die of exposurezemřít na podchlazení venku

rytec: die-sinkerrytec razidel

smrt: die a violent deathzemřít násilnou smrtí

užovka: dice snakeužovka podplamatá

kostka: (play) dicehrát kostky

neznámo: It is not known when he died.Zemřel neznámo kdy.

přát si: She wished he would die.Přála si, aby zemřel.

umřít: starve to death, die of hungerumřít hladem

utržit: He died of wounds received in action.Zemřel na zranění utržená v boji.

zbytečně: die in vainzemřít zbytečně

zemřít: What did he die of?Na co zemřel?

žízeň: He died of thirst.Umřel žízní.

buď: It's make or break., It's do or die.Je to buď a nebo.

naděje: Never say die.Naděje umírá poslední.

trop: do or die, make (it) or break (it), death or gloryhop nebo trop

vrhnout: The die is cast.Kostky jsou vrženy.

die: be dyingof sth umírat čím, odumírat, odcházet člověk, zvíře, rostlina