Hlavní obsah

die [daɪ]

Vyskytuje se v

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.

natural: die of natural causeszemřít přirozenou smrtí

near: one's nearest and dearestčí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milí

sir: Dear SirVážený pane formální oslovení na začátku dopisu

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

cross: die on the crosszemřít na kříži

dear: BrE Dear sirVážený pane

deer: red deerjelen evropský

deer: roe deersrnec obecný

deer: fallow deerdaněk skvrnitý

dice: zool. dice snakeužovka podplamatá

doe: (deer) doelaň, srna

dying: dying wishposlední přání umírajícího

exposure: die of exposurezemřít podchlazením venku

extrusion: extrusion dieprůtlačnice

grinder: die grinderpřímá bruska

hold: hold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.

money: ekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrok

roll: roll of the dicehod/hození kostkou, přen. loterie, ruleta nejistý výsledek

torture: die under tortureumřít při mučení

back: She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

cast: the die is castkostky jsou vrženy

čestný: Čestné slovo!Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!

hlad: zemřít hlademdie of hunger

hodit: hodit kostkouroll a dice

hrací: hrací kostka/kostkydie/dice

násilný: zemřít násilnou smrtídie a violent death

pán: Vážený pane v dopiseDear Sir

paní: Vážená paní v dopiseDear Madam

podchlazení: zemřít na podchlazení venkudie of exposure

prodat: prodat co levně/drazesell sth cheap/dear

rytec: rytec razideldie-sinker

skvrnitý: zool. daněk skvrnitýfallow deer

smrt: zemřít násilnou smrtídie a violent death

užovka: užovka podplamatádice snake

vážený: Vážený pane osloveníDear Sir

vážený: Vážení! oslovení organizace ap.Dear Sirs (or Madams)

ach: Ach (můj) Bože!Oh, (my) God!, Oh dear (God)!

dojet: Na to dojedeš.It'll be your undoing., It'll cost you dear.

drahý: Drahá Evo ...Dear Eve ...

kostka: hrát kostky(play) dice

milý: Milý JaneDear John

neznámo: Zemřel neznámo kdy.It is not known when he died.

přát si: Přála si, aby zemřel.She wished he would die.

umřít: umřít hlademstarve to death, die of hunger

umřít: Umřel na rakovinu.He died of/from cancer.

umřít: Málem jsme umřeli smíchy.We almost died laughing.

utržit: Zemřel na zranění utržená v boji.He died of wounds received in action.

zbytečně: zemřít zbytečnědie in vain

zemřít: Na co zemřel?What did he die of?

zemřít: Při nehodě zemřeli tři lidé.Three people died in the accident.

žízeň: Umřel žízní.He died of thirst.

buď: Je to buď a nebo.It's make or break., It's do or die.

draze: To tě přijde draho.It will cost you dear.

naděje: Naděje umírá poslední.Never say die.

trop: hop nebo tropdo or die, make (it) or break (it), death or glory

vrhnout: Kostky jsou vrženy.The die is cast.