Hlavní obsah

die [daɪ]

Vyskytuje se v

die: be dyingof sth umírat čím, odumírat, odcházet člověk, zvíře, rostlina

natural: die of natural causeszemřít přirozenou smrtí

near: one's nearest and dearestčí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milí

sir: Dear SirVážený pane formální oslovení na začátku dopisu

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

cross: die on the crosszemřít na kříži

deer: red deerjelen evropský

dice: zool. dice snakeužovka podplamatá

doe: (deer) doelaň, srna

dying: dying wishposlední přání umírajícího

exposure: die of exposurezemřít podchlazením venku

extrusion: extrusion dieprůtlačnice

grinder: die grinderpřímá bruska, fortuna

hold: hold dearcenit si, vážit si

money: ekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrok

torture: die under tortureumřít při mučení

back: She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

cast: the die is castkostky jsou vrženy

čestný: Honest(ly)!, Cross my heart (and hope to die)!, Upon my honour!Čestné slovo!

hlad: die of hungerzemřít hladem

hodit: roll a dicehodit kostkou

hrací: die/dicehrací kostka/kostky

násilný: die a violent deathzemřít násilnou smrtí

pán: Dear SirVážený pane v dopise

paní: Dear MadamVážená paní v dopise

podchlazení: die of exposurezemřít na podchlazení venku

prodat: sell sth cheap/dearprodat co levně/draze

rytec: die-sinkerrytec razidel

skvrnitý: fallow deerzool. daněk skvrnitý

smrt: die a violent deathzemřít násilnou smrtí

ujmout se: plán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural deathneujmout se

užovka: dice snakeužovka podplamatá

vážený: Dear SirVážený pane oslovení

ach: Oh, (my) God!, Oh dear (God)!Ach (můj) Bože!

dojet: It'll be your undoing., It'll cost you dear.Na to dojedeš.

drahý: Dear Eve ...Drahá Evo ...

kostka: (play) dicehrát kostky

milý: Dear JohnMilý Jane

neznámo: It is not known when he died.Zemřel neznámo kdy.

přát si: She wished he would die.Přála si, aby zemřel.

umřít: starve to death, die of hungerumřít hladem

zbytečně: die in vainzemřít zbytečně

zemřít: What did he die of?Na co zemřel?

žízeň: He died of thirst.Umřel žízní.

buď: It's make or break., It's do or die.Je to buď a nebo.

draze: It will cost you dear.To tě přijde draho.

naděje: Never say die.Naděje umírá poslední.

trop: do or die, make or break, death or glory, kill or cure, win or busthop nebo trop

vrhnout: The die is cast.Kostky jsou vrženy.

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.