Hlavní obsah

die [daɪ]

Vyskytuje se v

dear: oh dear!, dear me!, dear, dear!Ježiši!, Proboha!, Bože bože! při překvapení, zklamání ap.

natural: die of natural causeszemřít přirozenou smrtí

near: one's nearest and dearestčí nejbližší rodina a přátelé, blízcí a milí

sir: Dear SirVážený pane formální oslovení na začátku dopisu

cost: cost sb dear(ly)přijít koho draho

cross: die on the crosszemřít na kříži

dear: BrE Dear sirVážený pane

deer: red deerjelen evropský

deer: roe deersrnec obecný

deer: fallow deerdaněk skvrnitý

dice: zool. dice snakeužovka podplamatá

doe: (deer) doelaň, srna

dying: dying wishposlední přání umírajícího

exposure: die of exposurezemřít podchlazením venku

extrusion: extrusion dieprůtlačnice

grinder: die grinderpřímá bruska

hold: hold sth dearcenit si, vážit si čeho, ctít co hodnoty ap.

money: ekon. dear moneydrahé peníze vypůjčené na vysoký úrok

roll: roll of the dicehod/hození kostkou, přen. loterie, ruleta nejistý výsledek

torture: die under tortureumřít při mučení

back: She died back in 1984.Zemřela (už) v roce 1984.

first: Marry him? I would die first!Vzít si ho? Raději bych umřela!

cast: the die is castkostky jsou vrženy