Hlavní obsah

doe [dəʊ]

Podstatné jménopl. ~/~s

  • samice zvěře hl. vysoké, zajíce, králíka ap.(deer) doelaň, srna

Vyskytuje se v

easy: Easy does it.Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.

harm: it does no harm to do sth, there is no harm in doing sthnikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co

nor: nor do(es)/did sbkdo také ne, ani kdo ne záporné přitakání

so: so do(es)/did sbkdo také, taky, stejně tak kladný dovětek

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

do: All he does is complain.Jenom si pořád stěžuje.

do: What does your father do?Čím je tvůj otec?

do: Does he know about it?Ví o tom?

do: Does he work here? – No, he doesn't.Pracuje tady? – Nepracuje.

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

hurt: Does it hurt?Bolí to?

include: Does the price include VAT?Je v té ceně zahrnuto DPH?

like: What does she look like?Jak vypadá?

look: What does he look like?Jak vypadá?

matter: Does it matter?Záleží na tom?

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

suit: Does it suit you?Vyhovuje Vám to?

opatrně: Opatrně!Careful!, zlehka Easy does it.

ctít: To ho jenom ctí.That does him credit.

dělat: Kolik to dělá (celkem)?How much is it (altogether)?, How much does it come to?

hodit se: Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?

jak: Jak to vypadá?What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?

jet: Jede tenhle autobus do ...?Does this bus go to ... ?

na: Co na tom?Does it matter?, Who cares?

některý: Ví to některý z vás?Does any of you know it?

patřit: Komu to patří?Who does it belong to?, Whose is it?

patřit: Kam patří ta židle?Where does the chair go to?

pocit: Jaký je to pocit?How does it feel?, What does it feel like?

přece: Na tom přece nezáleží.It doesn't matter, does it?

připomínat: Připomíná ti to něco?Does it ring a bell?

sloužit: K čemu to slouží?What is it used/does it serve for?

sportovat: Hodně sportuje.He does a lot of sport(s).

stát: Kolik to stojí?How much is it/does it cost?

trvat: Jak dlouho trvá let?How long does the flight take?

týkat se: To se tě netýká.It has nothing to do with you., It does not concern you.

vážit: Kolik to váží?How much does it weigh?

vést: Kam vede tato cesta?Where does this road go to?

vydělat: Kolik vydělá ročně?How much does he make a year?

vyhovovat: Vyhovuje Vám to?Does that suit you?, Is it OK for you?

vypadat: Jak vypadá?What does he look like?

vyplývat: Co z toho vyplývá?What does it imply?

záležet: Záleží na tom?Does it matter?

záruka: Je na to záruka?Does it come with a warranty/guarantee?

zlehka: (Pěkně) zlehka!Easy (does it)!

zlíbit se: Dělá, co se mu zlíbí.He does what he pleases/likes.

znamenat: Co to slovo znamená?What does the word mean?