Hlavní obsah

doe [dəʊ]

Podstatné jménopl. ~/~s

  • samice zvěře hl. vysoké, zajíce, králíka ap.(deer) doelaň, srna

Vyskytuje se v

easy: Easy does it.Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.

harm: it does no harm to do sth, there is no harm in doing sthnikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co

nor: nor do(es)/did sbkdo také ne, ani kdo ne záporné přitakání

so: so do(es)/did sbkdo také, taky, stejně tak kladný dovětek

cost: How much does it cost?Kolik to stojí?

do: All he does is complain.Jenom si pořád stěžuje.

go: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

hurt: Does it hurt?Bolí to?

include: Does the price include VAT?Je v té ceně zahrnuto DPH?

like: What does she look like?Jak vypadá?

look: What does he look like?Jak vypadá?

matter: Does it matter?Záleží na tom?

mean: What does this word mean?Co znamená toto slovo?

suit: Does it suit you?Vyhovuje Vám to?

opatrně: Careful!, zlehka Easy does it.Opatrně!

ctít: That does him credit.To ho jenom ctí.

dělat: How much is it (altogether)?, How much does it come to?, How much does it make?Kolik to dělá (celkem)?

hodit se: Is next week OK for you?, Does next week suit you?Hodí se ti to příští týden?

jak: What does it look like?, situace ap. How does it look?, How are things looking?, How do things look?Jak to vypadá?

jet: Does this bus go to ... ?Jede tenhle autobus do ...?

na: Does it matter?, Who cares?Co na tom?

některý: Does any of you know it?Ví to některý z vás?

patřit: Who does it belong to?, Whose is it?Komu to patří?

pocit: How does it feel?, What does it feel like?Jaký je to pocit?

přece: It doesn't matter, does it?Na tom přece nezáleží.

připomínat: Does it ring a bell?Připomíná ti to něco?

sloužit: What is it used/does it serve for?K čemu to slouží?

sportovat: He does a lot of sport(s).Hodně sportuje.

stát: How much is it/does it cost?Kolik to stojí?

trvat: How long does the flight take?Jak dlouho trvá let?

týkat se: It has nothing to do with you., It does not concern you.To se tě netýká.

vážit: How much does it weigh?Kolik to váží?

vést: Where does this road go to?Kam vede tato cesta?

vydělat: How much does he make a year?Kolik vydělá ročně?

vyhovovat: Does that suit you?, Is it OK for you?Vyhovuje Vám to?

vypadat: What does he look like?Jak vypadá?

vyplývat: What does it imply?Co z toho vyplývá?

záležet: Does it matter?Záleží na tom?

záruka: Does it come with a guarantee?Je na to záruka?

zlehka: Easy (does it)!(Pěkně) zlehka!

zlíbit se: He does what he pleases/likes.Dělá, co se mu zlíbí.

znamenat: What does the word mean?Co to slovo znamená?

doe: (deer) doelaň, srna