Hlavní obsah

hodit se

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso

  1. (ladit ap.) k čemu match sth, go (well)/(together) with sth(na daný účel ap.) na co be suitable for sb/sth, ke komu(slušet ap.) suit sb/sthform. befit sbhodit se k soběgo together (well)Ty boty se ti hodí k obleku.The shoes match your suit.
  2. (slušet se) be appropriate/becoming
  3. (vyhovovat) komu suit sb(přijít vhod ap.) come in handy/useful(potřebám též) be right for sbTo se mi hodí. vyhovujeIt suits me (fine).Hodí se ti to příští týden?Is next week OK for you?, Does next week suit you?To se může hodit.It may come in handy.Hodí se to pro mne? mé potřebyIs it right for me?

Vyskytuje se v

hodit: hodit sebou pospíšit sihurry up, hovor. shake a leg, v rozkazu look sharp, slang. make it snappy

marod: hovor. hodit se marodpretend illness, vyhýbat se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the lead

mince: hodit si mincíflip a coin

sebou: Hoď sebou!Shake a leg!, Make it snappy!

krám: hodit se komu do krámusuit sb, suit sb's plans

dressed up: hodit se do galaget dressed up

go: hodit se k sobě dvě věci ap.go together

match: hodit se (skvěle) ke komu, k čemube a (perfect) match for sb/sth

purpose: hodit se komusuits sb's purposes

sick: udělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou, přen. onemocnětgo sick

sickie: hodit se marod, být marod nejít do prácepull/throw/take/chuck a sickie

smarten up: dát se do pořádku, upravit se, hodit se do galasmarten osf up

spruce up: dát se do pucu, hodit se do gala, vyparádit sespruce osf up

toss: hodit si mincí, losovat o co hozením mincetoss for sth

useful: hodit se na cobe useful for sth

become: Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.Don't be rude, it doesn't become you.

spin: hodit si mincíspin a coin

come: hodit se, šiknout se, přijít vhodnot come amiss

wink: dát si dvacet, zdřímnout si, dáchnout si, hodit si šlofíka, schrupnout sihave forty winks

hodit se: hodit se k soběgo together (well)