Hlavní obsah

pasovat

Nedokonavé sloveso

  1. ob.(hodit se) kam, k čemu fit swh, sth, be a good fit swhob.(odpovídat ap.) match swh, sthpasovat k soběgo together
  2. ob.(slušet) komu suit, become sb

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso

  • povýšitkoho (na co) dub sb (sth)pasovat koho na rytíředub sb (knight), knight sb

Vyskytuje se v

pasovat: pasovat koho na rytíředub sb (knight), knight sb

rytíř: pasovat koho na rytířeknight/dub sb, confer/bestow (a) knighthood on sb

fit: sedět, pasovat, zapadat do sebebe a good fit