Hlavní obsah

rytíř

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (šlechtic) knightpasovat koho na rytířeknight/dub sb, confer/bestow (a) knighthood on sb
  2. (nositel vyznamenání) knight(francouzské Čestné legie) chevalier

Vyskytuje se v

kulatý: knights of the round tablerytíři kulatého stolu

maltézský: Order of the Knights of MaltaŘád maltézských rytířů

pasovat: dub sb (knight), knight sbpasovat koho na rytíře

potulný: knight errantpotulný rytíř

řád: Order of the Knights of Maltařád Maltézských rytířů

errant: knight errantpotulný rytíř

knight: knights of Maltamaltézští rytíři

rytíř: knight/dub sb, confer/bestow (a) knighthood on sbpasovat koho na rytíře