Hlavní obsah

failing [ˈfeɪlɪŋ]

Vyskytuje se v

failing: failingschyby, nedostatky, slabiny

breath test: fail a breath testmít pozitivní dechovou zkoušku

cabinet: filing cabinetkartotéka skříň na spisy

exam: pass/fail the examudělat/neudělat zkoušku

eyesight: failing eyesightzhoršující se zrak

fail-safe: fail-safe devicepojistka, pojistné zařízení přístroje ap.

comprehend: fail to comprehendneporozumět, nepochopit

keep: You failed to keep your word.Nedodržel jsi slovo.

dařit se: be failing to do sth, be unsuccessful at sthnedařit se udělat co

nechat: u zkoušky fail, refer sb, majetek oproti dluhu condemnnechat propadnout

opačný: in the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwisev opačném případě

podání: submission of an application (form), patentové ap. filing an applicationpodání přihlášky

podařit se: fail to do sth, not succeed in doing sthnepodařit se co komu

povést se: fail, be a failure, not come offnepovést se nevyjít

požadavek: fail to meet the requirementsnesplňovat požadavky

projet: být poražen be beaten, hovor. take a licking, nevyhrát fail to winprojet to

propadnout: fail the exampropadnout u zkoušky

ujmout se: plán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural deathneujmout se

uniknout: sb lost, missed, failed to obtain sthkomu uniklo co nezískal

uspět: fail in sth, to do sthneuspět v/při čem

vyhodit: fail sb, reject sbvyhodit koho od zkoušky

vyjít: fail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall throughnevyjít nezdařit se

vypovědět: fail, give out, seize up, BrE hovor. pack uppřen. vypovědět službu stroj, část těla ap.

zkouška: fail an examneudělat zkoušku

dokázat: He failed (to do it.), He didn't succeed.Nedokázal to.

obstát: fail (to pass)neobstát

prospět: He failed again.Zase neprospěl.

rozevřít se: The parachute failed to open.Padák se nerozevřel.

selhat: The brakes failed.Selhaly brzdy.

test: take/pass/fail a testpsát/napsat/nenapsat test

udělat: He failed the exam.Neudělal tu zkoušku.

úspěch: be unsuccessful, failnemít úspěch

vyletět: fail/flunk an examvyletět od zkoušky

vyrazit: fail sbvyrazit koho od zkoušky

vyhořet: fail an examvyhořet u zkoušky

fail: be failingzhoršovat se, horšit se, selhávat zdraví, paměť ap.