Hlavní obsah

failing

Vyskytuje se v

failing: chyby, nedostatky, slabinyfailings

breath test: mít pozitivní dechovou zkouškufail a breath test

cabinet: kartotéka skříň na spisyfiling cabinet

exam: udělat/neudělat zkouškupass/fail the exam

eyesight: zhoršující se zrakfailing eyesight

fail-safe: pojistka, pojistné zařízení přístroje ap.fail-safe device

comprehend: neporozumět, nepochopitfail to comprehend

keep: Nedodržel jsi slovo.You failed to keep your word.

dařit se: nedařit se udělat cobe failing to do sth, be unsuccessful at sth

nechat: nechat propadnoutu zkoušky fail, refer sb, majetek oproti dluhu condemn

opačný: v opačném případěin the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwise

podání: podání přihláškysubmission of an application (form), patentové ap. filing an application

podařit se: nepodařit se co komufail to do sth, not succeed in doing sth

povést se: nepovést se nevyjítfail, be a failure, not come off

požadavek: nesplňovat požadavkyfail to meet the requirements

projet: projet tobýt poražen be beaten, hovor. take a licking, nevyhrát fail to win

propadnout: propadnout u zkouškyfail the exam

ujmout se: neujmout seplán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural death

uniknout: komu uniklo co nezískalsb lost, missed, failed to obtain sth

uspět: neuspět v/při čemfail in sth, to do sth

vyhodit: vyhodit koho od zkouškyfail sb, reject sb

vyjít: nevyjít nezdařit sefail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall through

vypovědět: přen. vypovědět službu stroj, část těla ap.fail, give out, seize up, BrE hovor. pack up

zkouška: neudělat zkouškufail an exam

dokázat: Nedokázal to.He failed (to do it.), He didn't succeed.

obstát: neobstátfail (to pass)

prospět: Zase neprospěl.He failed again.

rozevřít se: Padák se nerozevřel.The parachute failed to open.

selhat: Selhaly brzdy.The brakes failed.

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

udělat: Neudělal tu zkoušku.He failed the exam.

úspěch: nemít úspěchbe unsuccessful, fail

vyletět: vyletět od zkouškyfail/flunk an exam

vyrazit: vyrazit koho od zkouškyfail sb

vyhořet: vyhořet u zkouškyfail an exam

fail: zhoršovat se, horšit se, selhávat zdraví, paměť ap.be failing