Hlavní obsah

povést se

Dokonavé sloveso

  • succeed(událost ap.) be a success(vyjít) come off, turn out wellPovedlo se mi ji rozesmát.I succeeded in making her laugh., I managed to make her laugh.komu se povedlo cosb managed to do sth, sb succeeded in doing sth, sb pulled off sthnepovést se nevyjítfail, be a failure, not come offPovedlo se? uspěl jsiAny luck?

Vyskytuje se v

vtlačit se: I managed to squeeze in.Povedlo se mi tam vtlačit.

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

povést se: fail, be a failure, not come offnepovést se nevyjít