Hlavní obsah

vyjít

Dokonavé sloveso

 1. (jít ven) odkud go out(přijít ven) come out of/from sth(opustit místo) leave sth
 2. vyjít (si) (vydat se) set out, start outvyjít si (na procházku)go for a walkpřen. vyjít komu vstříc snažit se vyhovětbe forthcoming, be willing to help, (vyhovět) accommodate, oblige sb, comply with sb's wishes, (jít naproti) meet sb halfway
 3. (dostat se nahoru) po čem climb (up), go up, ascend sth
 4. (slunce) rise, come up(zpoza mraku ap.) come out
 5. (na povrch) odkud come out, get out from/of sthZ pistole vyšla rána.The gun went off.vyjít najevo ukázat se, prozradit setranspire, come out, turn out
 6. (tiskem ap.) be published, come out(deska ap. též) be released
 7. (ze stavu) z čeho get out of sth, go out of sthvyjít z módygo out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, (stát se zastaralým) go out of date
 8. (dopadnout) jak work out somehow(dobře) come off(fotky, čísla ap.) come out(početní příklad) work out evenvyjít dobřeturn out wellnevyjít nezdařit sefail, go wrong, not succeed, miscarry, (plán ap.) fall through
 9. hovor.(školu) z čeho, co finish sth
 10. (být zadobře) s kým get on with sb
 11. (z východiska) z čeho proceed from sth, base sth on sth
 12. (o ceně) na kolik cost, work out(činit) come to sthvyjít na stejnoamount to the same thing

Vyskytuje se v

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

móda: go/fall out of fashion, become unfashionablevyjít z módy

najevo: come out, transpire, come to light, emerge, náhle crop outvyjít najevo

nastejno: come to the same thing, be as broad as it is longvyjít nastejno

tisk: be published in printvyjít tiskem

vstříc: oblige, accommodate sb, comply with sb's wishes, kompromisem meet sb halfway, být vstřícný be forthcomingvyjít komu vstříc

nesmět: He wasn't allowed to leave the house.Nesměl vyjít z domu.

schod: climb two flights of stairsvyjít dvoje schody

teprve: Don't come out until I tell you.Vyjdi teprve, až ti řeknu.

naprázdno: vniveč come to nothing/up dry, nemít výsledek prove fruitless, nic nezískat leave/go empty handedvyjít naprázdno

awry: go awrynevydařit se, nevyjít, zhatit se

breast: make a clean breast of itkápnout božskou, vyjít s pravdou ven

come to: come to nothingpřijít v niveč, vyjít naprázdno, padnout plán ap.

emerge: emerge victoriousvyjít (z boje) jako vítěz

fashion: come into/go out of fashionpřijít do/vyjít z módy

out: come outvyjít, být vydán kniha

turn: turn badzvrhnout se, nevyjít, skončit špatně

unfashionable: become unfashionablevyjít z módy

unrewarded: go unrewardedvyjít naprázdno, přijít v niveč

climb: climb the stairsvyjít po schodech

easy: He is an easy person to get along with.Je snadné s ním vyjít.

forth: come forthvyjít (ven)

make: He made a success of it.Perfektně mu to vyšlo.

vyjít: go for a walkvyjít si (na procházku)