Hlavní obsah

najevo

Příslovce

  • vyjít najevocome out, transpire, come to light, emerge, (náhle) crop outdát najevo coshow, manifest, demonstrate, display

Vyskytuje se v

dát: show, manifest, demonstrate sthdát najevo co

okatě: show sth ostentatiouslyokatě dávat najevo co

vyjít: transpire, come out, turn outvyjít najevo ukázat se, prozradit se

manifest: make sth manifestdát jasně najevo, jasně projevit co

vocal: be vocal in/on sthdávat jasně/hlasitě/důrazně najevo co

message: send a messagedát jasně najevo, vyslat zprávu

najevo: come out, transpire, come to light, emerge, náhle crop outvyjít najevo