Hlavní obsah

vocal [ˈvəʊkəl]

Přídavné jméno

  1. přen.hlasitý, hlasitě se ozývající/projevující, důrazný projev názoruThey are very vocal about it.Dávají to velmi hlasitě najevo.be vocal in/on sthdávat jasně/hlasitě/důrazně najevo covocal minorityhlasitá menšina ti, které je nejvíc slyšetbecome vocalzačít se ozývat nespokojeně
  2. hlasový, vokálnívocal traininghlasové cvičení

Vyskytuje se v

backing: hud. backing vocalsdoprovodné vokály

warm-up: hud. vocal warm-uprozezpívání (se)