Hlavní obsah

vocal [ˈvəʊkəl]

Přídavné jméno

  1. přen.hlasitý, hlasitě se ozývající/projevující, důrazný projev názoruThey are very vocal about it.Dávají to velmi hlasitě najevo.be vocal in/on sthdávat jasně/hlasitě/důrazně najevo covocal minorityhlasitá menšina ti, které je nejvíc slyšetbecome vocalzačít se ozývat nespokojeně
  2. hlasový, vokálnívocal traininghlasové cvičení

Vyskytuje se v

backing: doprovodné vokályhud. backing vocals

warm-up: rozezpívání (se)hud. vocal warm-up

vocal: dávat jasně/hlasitě/důrazně najevo cobe vocal in/on sth