Hlavní obsah

voiced [vɔɪst]

Přídavné jméno

  1. ling.znělý hláska
  2. -voiced s jakým hlasemhusky-voiceds drsným hlasem

Vyskytuje se v

active: the active (voice)činný rod

passive: the passive (voice)trpný rod, pasivum

raise: raise one's voicezvýšit hlas při rozčilení ap.

voice: find one's voicebýt (znovu) schopen/schopna slova po úleku ap.

voice: find one's voicenajít své téma a styl spisovatel

voice: give voice to sthnahlas vyjádřit touhu ap., dát průchod čemu názoru ap.

acting: voice actingdabink, dabování, namlouvání postav

activate: voice-activatedovládaný hlasem

loud: in a loud voicehlasitě, nahlas

pitched: high/low-pitched voicevysoký/hluboký hlas

recorder: voice recorderdiktafon, záznamník hlasu

soft: in a soft voicetiše, jemným hlasem

still: still voicetichý hlas

throaty: throaty voicehrdelní hlas

tremulous: in a tremulous voicerozechvělým hlasem

voice: voice actordabér v animovaných filmech ap.

voice: voice recorderdiktafon, záznamník hlasu

voice: in a low voicetiše, potichu říct ap.

voice: in a loud voicenahlas, hlasitě říct ap.

voice: a (lone) voice in the wilderness, a voice crying in the wildernessojedinělý hlas odporu ap.

voice: the voice of oppositionmínění opozice

voice: the active voicečinný rod

voice-over: film. voice-overspostsynchron(y) dodatečné hlasy k filmu

waver: wavering voicetřesoucí se hlas

in: in a low voicetiše, tichým hlasem

činný: ling. činný rodactive voice

hlas: tichým hlasem říctin a low voice

hlas: zvýšit hlasraise one's voice

hlasový: hlasová schránkavoice mail

mluvit: mluvit potichuspeak in a low voice, keep one's voice down

nakřáplý: přen. nakřáplý hlascracked voice

pozvednout: pozvednout hlasraise one's voice

rod: činný/trpný rodactive/passive voice

rozsah: hud. hlasový rozsahvoice range

roztřesený: roztřesený hlaswavering voice

schránka: hlasová schránka službavoice mail

souhláska: znělá/neznělá souhláskavoiced/unvoiced consonant

trpný: trpný rodthe passive (voice)

zvednout: zvednout hlas křičetraise one's voice

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.

mutovat: Mutuje.His voice is breaking.

napodobit: napodobit čí hlasimitate sb's voice

tichý: tichý hlasquiet/low/soft/hushed voice

tiše: tiše hovořit/se zeptattalk/ask quietly/in a quiet voice

třást se: Hlas se mu třásl.His voice trembled.

zaniknout: Její hlas zanikl v hluku.Her voice was drowned by the noise.

zplna: křičet zplna hrdlashout at the top of one's voice