Hlavní obsah

oral [ˈɔːrəl or ˈɒrəl]

Přídavné jméno

  1. ústní, verbální komunikace ap.oral agreementústní dohodagive oral evidence to sbvypovídat před kým
  2. (per)orální léky, orální sex

Vyskytuje se v

cavity: anat. oral/abdominal/nasal cavityústní/břišní/nosní dutina

hygiene: oral hygieneústní hygiena, hygiena úst

: válečný ořcharger, warhorse, zast. destrier

podání: oral traditionústní podání

rigorózní: PhD oral examination, BrE PhD vivarigorózní zkouška

ústní: oral cavityanat. ústní dutina

zkoušení: oral/written examinationústní/písemné zkoušení

zkouška: written/oral exampísemná/ústní zkouška

oral: oral agreementústní dohoda