Hlavní obsah

orally [ˈɔːrəlɪ or ˈɒrəlɪ]

Odvozená slova

oral

Vyskytuje se v

crook: by hook or by crookvšemi prostředky, za každou cenu, po dobrém, nebo po zlém

either: either ... orbuď ... (a)nebo v kladné větě

else: or elsejinak by uvádí zdůvodnění

foul: by fair means or foulza každou cenu, všemi prostředky, po dobrém či po zlém dosáhnout něčeho ap.

give: give or takeplus minus přibližně

however: or howevera nebo jak dlouho, moc ap. - vyjádření neurčitého či nepodstatného

minus: plus or minusplus minus hodnota ap., zhruba v rozmezí

more: more or lessvíceméně

once: once or twicepárkrát

one: one or twopár, několik

or: either ... orbuď ... anebo

rain: (come) rain or shineza každých podmínek, ať se děje, co se děje, za každého počasí jít na procházku, trénovat ap.

shape: not in any shape or formv žádné podobě, za žádných podmínek se záporem ve větě

sooner: sooner or laterdřív(e) nebo později

take: take it or leave itber, nebo nech být, tohle, nebo nic

thereabouts: or thereabout(s)nebo tak nějak, tak asi, přibližně kolik o hodnotách

what: or whatnebo co ujištění se

whatever: or whatevernebo něco takového, nebo tak něco

whether: whether ... orať už ... nebo ... je to jedno

be: to be or not to bebýt či nebýt

cavity: anat. oral/abdominal/nasal cavityústní/břišní/nosní dutina

head: heads or tailshlava/panna nebo orel při házení mincí

hygiene: oral hygieneústní hygiena, hygiena úst

later: sooner or laterdříve či později

oral: oral agreementústní dohoda

other: someone/something or otherkdosi/cosi

pleasure: Business or pleasure?Jste tady obchodně nebo za zábavou?

sale: (on) sale or returnkomisní prodej

tail: heads or tailspanna nebo orel při házení mincí

treat: trick or treatkoledování dětí během slavnosti Halloween

guess: Do you know it or is it a guess?Víš to, nebo jenom hádáš?

thereof: faith or the lack thereofvíra či její nedostatek

whichever: to dusk or 10.00pm, whichever is soonerdo soumraku nebo do 22.00, podle toho, co nastane dřív

home: East, (or) West, home's bestvšude dobře, doma nejlépe

hook: by hook or (by) crookvšemi (možnými) prostředky, za každou cenu

west: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

anebo: or else ...anebo jinak ...

: be it ... orať je (to) ... nebo

buď: either ... orbuď ... anebo

být: To be or not to be?Být či nebýt?

či: or ratherči lépe

ještě: or better still...nebo ještě lépe...

komisní: consignment sale, sale or return (system)komisní prodej

lépe: or rathernebo lépe řečeno

méně: more or lessvíce či méně

nebo: either ... orbuď ... nebo

onak: one way or the other/another, stejně tak anywaytak či/nebo onak

onen, ona, ono: this or thatten či onen

orel: heads or tailspanna nebo orel při hodu mincí

plus: plus or minus, give or takeplus minus

počasí: in all weathers, i kdyby trakaře padaly come rain or shineza každého počasí

podání: oral traditionústní podání

rigorózní: PhD oral examination, BrE PhD vivarigorózní zkouška

ústní: oral cavityanat. ústní dutina

vážený: Dear Sirs (or Madams)Vážení! oslovení organizace ap.

za: in all weathers, come rain or shineza každého počasí

zkoušení: oral/written examinationústní/písemné zkoušení

zkouška: written/oral exampísemná/ústní zkouška

jinak: Give it to me or else ...Dej mi to, jinak ...

karta: Cash or credit (card)?Platíte hotově nebo kartou?

moct: He may be fifteen or so.Může mu být tak patnáct.

neznat se: Stop it or I won't be responsible for my actions!Nech toho, nebo se neznám!

sourozenec: Do you have any brothers or sisters?Máš sourozence?

střelit: Stop or I'll shoot!Stůj, nebo střelím.

ústně: be examined orallybýt vyzkoušen ústně student

vyznat se: I can't make head or tail of it!Vůbec se v tom nemůžu vyznat! v textu ap.

dobře: East (or) West home's best., There's no place like home.Všude dobře doma nejlépe.

doma: East (or) West, home's best., There's no place like home.Všude dobře, doma nejlíp.

hlava: It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.To nemá ani hlavu, ani patu.

pata: It doesn't make any sense., I can't make head or tail of it.Nemá to hlavu ani patu.

trop: do or die, make or break, death or glory, kill or cure, win or busthop nebo trop

všude: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

believe: believe it or notvěř(te) tomu nebo ne