Hlavní obsah

méně, hovor. míň

Příslovce

  1. (množství, míra) less(u počitatelných) fewer(ani ne) not so much(v menší míře též) to a lesser extentméně mlékaless milkméně lidífewer peoplečím dál méněless and less, (o počitatelných) fewer and fewermnohem méněmuch less/(o počitatelných) fewervíce či méněmore or lesso nic méněno less
  2. (minus) mat. minus, less

Vyskytuje se v

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

nic: (o) nic míňno less

propečený: středně/málo/hodně propečený masomedium (done)/medium rare/well done

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

kvalitní: méně kvalitnílower/of poorer quality, poorer

málem: Málem ztratil ...He came within an inch of losing ...

mít: Měli jsme málo peněz.We had little money.

nejméně: co nejméněas little as possible

peníze: Mám málo peněz.I have little money.

podělat se: Málem jsem se z toho podělal strachy.It scared the shit out of me.

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

solit: Měl bys míň solit.You should use less salt.

stačit: Stačilo málo, a byl by vyhrál.He came within an ace of winning., He was close to winning.

umřít: Málem jsme umřeli smíchy.We almost died laughing.

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

kvapný: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste., More haste, less speed.

puknout: málem puknout závistíbe green with envy

vyletět: málem vyletět z kůže rozčílenímhovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof, BrE do one's nut

come: přiblížit se ke komu/čemu na méně než kolikcome within sth of sb/sth

consequence: být málo důležitý/nedůležitýbe of little/no consequence

few: příliš málotoo few

hair's breadth: jen těsně se vyhnout/uniknout kdo/co komu/čemu, málem/téměř udělat co hl. co mohlo mít špatné důsledkycome within a hair's breadth of doing sth

minor: méně závažný trestný činminor offence

not: nemálo, hodněnot a few

of: více/méně jaký zintenzivněnímore/less of sth

offence: práv. žalovatelný/méně závažný trestný činpráv. indictable/minor offence

outnumber: čelit (početní) převaze/přesile, být méně početnýbe outnumbered

quite: pěkných pár, poměrně dost, nemáloquite a few

scarce: být málo čeho, nedostávat se čehobe scarce

short: nedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovněfall short of sth

summary: méně závažný přečin souzený bez porotypráv. summary offence

do: Vím o tom ještě méně než on.I know even less about it than he does.

learner: Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.He is a fast/slow learner.

less: Měl bys jíst méně tuku.You should eat less fat.

little: Měl jsem málo peněz.I had little money.

many: Sledovaly to nejméně 4 miliony lidí.As many as 4 million people watched it.

mileage: Auto má málo najeto.The car has a low mileage.

touristy: jeden z méně turisty okupovaných ostrovůone of the less touristy islands

buck: za málo peněz hodně muzikya lot of bang for the buck

haste: Práce kvapná málo platná.Haste makes waste.